Loading...

@

  • jobs
  • 2 weeks ago

jobs description

- Stabilirea necesarului de componente pentru activitatea de producţie;

- Achiziţionarea de componente pentru producţia în serie;

- Menţinerea legăturii cu furnizorii de materii prime cu privire la livrările care trebuie efectuate;

- Eficientizarea şi îmbunătăţirea colaborării cu furnizorii;

- Recunoaşterea neregulilor înaintea livrării şi identificarea unor măsuri pentru asigurarea producţiei cu componente;

- Atenţionarea şi informarea pe plan intern asupra detectării neregulilor de livrare;

- Optimizarea în permanenţă a inventarului;

- Organizarea activităţilor de logistică (cu locaţiile din Ungaria + Germania);

- Gestionarea stocurilor de materii prime – ABC Analyse;

- Supravegherea respectării termenelor de livrare, reclamaţii, corespondenţă;

- Urmărirea şi transmiterea situaţiei de evoluţie a comenzilor către management;

- Urmărirea livrărilor directe în RO şi asigurarea că marfa comandată ajunge la timp;

- Menţinerea legăturii cu firma de transport pentru a avea... informaţii referitoare la termenul de livrare a pieselor în firmă;

- Recepţia materiei prime (de pe aviz) în depozit, în momentul în care marfa este ridicată de la furnizor;

- Organizarea activităţilor de logistică, planificarea componentelor pentru punctul de producţie Turda;

- Întocmirea documentelor necesare realizării documentaţiei de vamă pentru livrările dinspre furnizori şi înspre clienţi;

- Scanarea documentelor ce însoţesc marfa prin programul DMS;

- Comandă transport pentru materia primă
Cluj-Napoca Romania

salary-criteria

Apply - Material Planner/ Specialist Aprovizionare Cluj-Napoca