Loading...

@

  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

- Thực hiện phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm Hóa phẩm
- Quản lý danh mục hóa chất phân tích phòng thí nghiệm và thống kê báo cáo lượng tiêu thụ.
- Quản lý trang thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm.
- Duy trì vệ sinh 5S phòng thí nghiệm.
- Khuấy thử nghiệm sản phẩm mới & tham gia đánh giá chất lượng tại đơn vị gia công.
• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Nữ tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành hóa hoặc các chuyên ngành liên quan trở lên .
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm KCS, phân tích sản phẩm các sản phẩm hóa mỹ phẩm
- Có tư duy phản biện tốt, chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng.
Hanoi Vietnam

salary-criteria

Apply - NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH PHÒNG THÍ NGHIỆM - CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERICO... Hanoi