Loading...

@

  • jobs
  • 2 weeks ago

jobs description

The subject of the order is the purchase of reagents, small and disposable diagnostic equipment for cytogenetics and clinical immunology laboratory and genetic genetic immunology laboratory for the Genetic Diagnostics Department for the Provincial Multi -specialist Oncology and Traumatology Center.M. Copernicus in Łódź

Original language
Zakup odczynników, drobnego i jednorazowego sprzętu do diagnostyki dla Pracowni Cytogenetyki i Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników, drobnego i jednorazowego sprzętu do diagnostyki dla Pracowni Cytogenetyki i Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Additional data

Notice number...
Poland

salary-criteria

Apply - Purchase of reagents, small and disposable diagnostics equipment... Poland