Loading...

@

  • Elektronikingenjör med inriktning på strömaggregat och kretskort Uppsala
  • GE HEALTHCARE in Uppsala, , Sweden
  • jobs
  • 5 days ago

jobs description

Job Description Summary
Sammanfattning av tjänsten

Som elektronikdesigningenjör hos GE Healthcare kommer du att vara en nyckelspelare i vår design- och utvecklingsprocess för nya produkter, lösningar och system. Denna roll kräver en djupgående förståelse för och erfarenhet av elektronik- och kretskortutveckling. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingen av strömaggregat, en kritisk komponent i många av våra produkter. Du arbetar i en dynamisk miljö där ditt bidrag direkt påverkar kvaliteten och innovationen i våra produkter.

Job Description
Ansvarsområden

Strömaggregatsutveckling: I denna roll kommer du att arbeta med nyutveckling och optimering av switchade strömaggregat för applikationer upp till 50 kW. Du ska vara erfaren i att hantera dessa effektnivåer, vilket inkluderar ett noggrant val av komponenter för att uppfylla specifika tekniska krav samt EMC. Ditt arbete omfattar även att bidra med din tekniska expertis genom hela utvärderingsprocessen, från konceptualisering... och prototypframställning till slutlig tillverkning.

ECAD Expertis: Använd Cadence Allegro för att utforma kretskort och integrera elektroniska komponenter. Du förväntas ha beprövade färdigheter inom OrCAD Capture och Allegro PCB Design eller motsvarande.

Kvalitetskontroll: Granska kretskortslayouter för att säkerställa att alla designregler följs.

Testning: Utför funktions- och kvalitetstester på tillverkade prototypkretskort för att säkerställa att de uppfyller våra höga standarder.

Självständig och Motiverad: Du bör vara en självgående och högt motiverad person med förmåga att organisera och driva dina projekt från start till mål.

Kvalifikationer och Egenskaper
• Gedigen erfarenhet och expertis inom elektronikdesign och kretskortutveckling.
• Förmåga att arbeta självständigt samt i team, med en proaktiv inställning till problemlösning.
• Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Inkludering och Mångfald

GE Healthcare är en arbetsgivare som värdesätter lika möjligheter och inkludering. Vi fattar anställningsbeslut utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, nationellt eller etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, ålder, funktionshinder eller andra skyddade egenskaper.

Ytterligare information

Positionen är baserad i Uppsala och ingen flyttassistance erbjuds.

Inclusion and Diversity

GE HealthCare is an Equal Opportunity Employer where inclusion matters. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.

Behaviours

We expect all employees to live and breathe our behaviors: to act with humility and build trust; lead with transparency; deliver with focus, and drive ownership – always with unyielding integrity.

Total Rewards

Our total rewards are designed to unlock your ambition by giving you the boost and flexibility you need to turn your ideas into world-changing realities. Our salary and benefits are everything you’d expect from an organization with global strength and scale, and you’ll be surrounded by career opportunities in a culture that fosters care, collaboration, and support.

#LI-BG1

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No
Uppsala Sweden

salary-criteria

Apply - Elektronikingenjör med inriktning på strömaggregat och kretskort Uppsala