Loading...

@

  • jobs
  • 2 weeks ago

jobs description

Job Title: Junior Performance Manager

Location: Slovakia - Bratislava

Job Type: Permanent

Description

Vitajte v MediaCom(e),

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom.

Vieme, že keď investujeme do našich ľudí, doručíme lepšie výsledky nielen pre nich, ale aj pre našich klientov. Tiež vieme, že talent má veľa podôb. To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie, v ktorom oslavujeme rozdielnosť.

Chcete pracovať s múdrymi, kreatívnymi, entuziastickými ľuďmi? My tiež.

Účel pozície:

Hlavnou úlohou tejto pozície je vykonávať mediálny nákup online kampaní, a vypracovávanie rôznych analýz priamo alebo nepriamo súvisiacich s priebehom a výsledkom online... kampane. Podieľa sa na príprave reportov, návrhov, analýz, plánov, atď. Je zodpovedný za kontinuálne rozširovanie svojich znalostí a zručností prostredníctvom svojej účasti na tréningoch, webinároch, participácie na projektoch a samo vzdelávaním, čo by sa malo prejavovať aj v náraste odbornosti ponúkaných riešení a kvality poskytovaných služieb špecificky s dôrazom na performance marketing. Je súčasťou performance tímu zameraného na tvorbu a maximalizáciu merateľnej ROI z médií pre klienta.

Hlavné pracovné činnosti:
• Na základe analýz a odporúčania mediálnych parametrov pripravuje mediálny plán alebo projekt pre klienta. Najskôr sa bude špecializovať a zdokonalovať v platenom výhľadávaní.
• Zodpovednosť za aplikovanie trackovacích nástrojov a technológií pri jednotlivých aktivitách/kampaniach.
• Zodpovednosť za vyhodnocovanie a napojenie digitálnych platforiem do benchmarkov, dashboardov, správne používanie IDs a tvorbu odporúčaní založených na výkone aktivít a podobne.
• Aplikácia pokročilých tém ako sú advanced skripty pri primárne aukčných exekúciách (Google Ads, dv360, search360 atď.), snaha o automatizáciu činností, zrýchľovanie procesov na svojej strane, napr. nastavenie-spustenie-optimalizácia-spustenie-optimalizácia-vyhodnotenie.
• Implementáciu kampaní v rôznych systémoch, napr. Google Ads.
• Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data Specialistom. Vyhodnocuje efektivitu kampane z pohľadu naplnenia dohodnutej mediálnej stratégie klienta, vypracúva reporty a taktické odporúčania.
• Priebežne sa vzdeláva v oblasti performance marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov.

KPIs:

Produkt: kvalita optimalizácie, komplexnosť nastavení

Klient: ho/ju vníma ako experta

Ľudia: sa môžu spoľahnúť

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre tému, nebude problém

Ostatné:
• Nejaká skúsenosť s Google Ads/GA
• Úprimný záujem o performance, biddable tému a/alebo data driven online marketing, bez toho to nepôjde
• Vzťah k číslam, analytické myslenie
• Angličtina je potrebná minimálne na pasívnej úrovni

Minimálna mzda: 1000 EUR Brutto (v závislosti od skúseností a schopností uchádzača
Bratislava Slovakia

salary-criteria

Apply - Junior Performance Manager Bratislava