Loading...

@

  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

1. Soạn thảo, rà soát Hợp đồng và các văn bản có liên quan

- Soạn thảo, rà soát Hợp đồng phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Soạn thảo và rà soát các văn bản pháp lý khác (Công văn, Quyết định, Văn bản ủy quyền…..) có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Tra cứu & Tư vấn pháp luật

- Tra cứu, tư vấn các vấn đề pháp lý theo yêu cầu từ các Phòng ban trong Công Ty.

- Cập nhật các quy định pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.

3. Quản lý nhãn hiệu

- Thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quyền tác giả cho các tác phẩm sáng tạo của Công ty.

- Theo dõi hồ sơ và quản lý các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu.

4. Tư vấn, soạn thảo chứng từ pháp lý liên quan đến cơ cấu tổ chức, cổ đông Công Ty

- Soạn thảo các văn bản cần thiết cho các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Làm việc trực tiếp với cổ đông, Nhà đầu tư để thay đổi, bổ sung, hoàn tất chứng từ pháp lý theo quy định, rà soát... các văn bản chuyển nhượng cổ phần, góp vốn...và các vấn đề liên quan đến hoạt động M&A.

- Tra cứu quy định, tư vấn và đảm bảo hoạt động tuân thủ pháp luật liên quan đến hoạt động cổ đông, nhà đầu tư; cơ cấu tổ chức hoạt động Công Ty.

5. Tư vấn, giải quyết tranh chấp

- Soạn thảo Đơn khởi kiện, Đơn yêu cầu thi hành án

- Tham gia phiên Tòa, phiên họp và làm việc với các cơ quan chức năng với vai trò là đại diện theo ủy quyền
Ho Chi Minh City Vietnam

salary-criteria

Apply - Legal Executive Ho Chi Minh City