Loading...

@

  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

ICE – Illyrian Consulting Engineers është një kompani e cila në fokus të saj ka konsulencën inxhinierike në projektimin dhe mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit. ICE është e organizuar në 4 departamente Infrastrukturë, Energji, Shkenca të Ndërtimit, Mjedis, dhe që në fillimet e saj, ICE ka qenë pjesë e ndryshimeve të kohëve të fundit në Shqipëri duke projektuar e mbikëqyrur autostrada, rrugë kryesore e rurale, HEC-e, tubacjone prej 212 km dhe stacionet e kompresorëve për projektin TAP, objekte të tipologjive të ndryshme si ndërtesa rezidenciale, shkolla, spitale, resorte, objekte industriale, ndërtesa institucionesh, etj.

Në vijim të zgjerimit të aktiivitetit, ICE kërkon të punësojë një Inxhinier Mekanik sipas kritereve të përgjithshme të mëposhtme:

- Të ketë mbaruar arsimin e lartë dega Inxhinieri Mekanike

- Te njohë procedurat e mbikëqyrjes

- Te ketë 10+ vjet eksperiencë pune në objekte civile

- Të ketë eksperiencë në HVAC, sisteme mbrojtjeje zjarri, AHU

- Të zotërojë programet... profesionale te fushes

- Të njohë shumë mirë paketën e Microsoft Office

- Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

- Të jetë i komunikueshëm dhe i disponueshëm per punë në skuadër
• **Do të konsiderohen vlerësim shtesë plotësimi i kritereve të mëposhtme:

- Të ketë eksperiencë në sisteme komplekse

- Të ketë njohuri mira ne projektim

- Të ketë eksperiencë ndërkombëtare

Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të aplikojnë duke dërguar Curriculum Vitae në adresën: [email protected]
Tirana Albania

salary-criteria

Apply - Inxhinier Mekanik Tirana