Loading...

@

  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

רוצה להיחשף לעסקאות הגדולות ביותר במשק ולהוות צומת קריטית בניהול תיקי האשראי בעבור הלקוחות העסקיים? זו ההזדמנות שלך

:התפקיד כולל
• איסוף נתונים כלכליים ונתוני שוק על לקוחות עסקיים, ניתוחם והשתתפות בגיבוש עסקאות אשראי מורכבות
• ניתוח תיק לקוח עסקי: ניתוח דוחות כספיים, פריסת מאזנים, דירוג ותיקוף אשראי (הערכת איכות הלווה) והבנת פעילות הלקוח
• ביצוע ניתוחים כלכליים לקביעת ביצועים פיננסיים עכשוויים ועתידיים, תכנון ופירוש תחזיות עסקיות וכלכליות, זיהוי איומים והזדמנויות עסקיות, המלצות על התניות, בניית תחזית תזרים מזומנים ובחינת מדדי כושר החזר
• היכרות עם מסמכי מדיניות ומתודולוגיות בתחום האשראי

:דרישות
• תואר ראשון בתחום פיננסי – חובה
• ניסיון באנליזת אשראי למגזר העסקי מבנקים/ מוסדות פיננסיים/ חברות ייעוץ/ חברות דירוג – חובה

(2994)
Rishon LeTsiyon Israel

salary-criteria

Apply - Senior Financial Analyst Rishon LeTsiyon