Loading...

@

  • Regulatory Affairs Specialist Vejle
  • Vectura in Vejle, , Denmark
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Vores forretning:
Fertin Pharmas mission er at supportere en sundere livsstil. Der er lagt en spændende strategi for vækst af hele forretningen, hvilket for den regulatoriske afdeling (RA) betyder nye regulatoriske regimer og produktformer ligesom de eksisterende produkter udvides med både flavour retninger og nye markeder. For at RA kan bidrage til vækst-strategien udvider vi vores team med 4 nye regulatoriske specialister, der sammen med resten af teamet skal være med til at forme fremtiden og vores regulatoriske platform.

Vores afdeling:
I Regulatory and Clinical Affairs er vi I dag 16 medarbejdere, 14 specialister i Vejle samt 1 kollega hos Fertin India R&D, Mumbai og alle refererer til RCA Senior Manager i Vejle. Grundet den ambitiøse vækststrategi udvider vi teamet med 4 RA specialister og samtidig deles teamet i Clinical Affairs, Regulatory Affairs Life-Cycle Management (RA LCM) og Regulatory Affairs Projects (RA Projects). Afhængig af din erfaring og kompetencer vil du få... opgaver i enten RA LCM eller RA Projects. Da vi er en afdeling i vækst både hvad angår nye ansvarsområder samt nye og flere opgaver, har vi stort fokus på at fastholde det gode samarbejde, erfaringsudveksling og support til kollegerne. Vi forventer derfor, at du er en team-spiller med lyst til at bidrage til samarbejde på tværs af de to teams og fastholdelse af den positive kultur.

Ansvarsområder:
Da der er tage om helt nye stillinger, vil rollens ansvarsområder blive tilrettelagt på baggrund af den erfaring, kompetencer og de interesser du kommer med. Det kan f.eks. være:
• Udarbejdelse og vedligeholdelse af regulatorisk dokumentation.
• Life-cycle management aktiviteter der skal understøtte regulatorisk compliance herunder kontakt til vores kunder.
• Support til andre afdelinger ved spørgsmål om godkendte betingelser o.l.
• Deltagelse i større eller mindre interne eller eksterne projekter som regulatorisk repræsentant.
• Koordinering af udviklingsprojekter, herunder sikre leverancer både internt i RCA og fra andre afdelinger.
• Fastlæggelse af relevante regulatoriske leverancer inkl. bidrage til ressource-estimering.
• Afsøgning af og samarbejde med regulatoriske konsulenter.
• Interagere med vores kunder hvor relevant.
• Overvågning af regulatorisk lovgivning.
• Administrative opgaver f.eks. udarbejdelse af statements til kunder.

Kompetencer og viden:
Vi forestiller os, at du har erfaring med arbejde inden for Regulatory Affairs, eller at du kommer med en uddannelsesmæssig baggrund inden for science, fødevarer eller pharmaci. Det kan også være, at du er uddannet sygeplejerske, farmakonom, levnedsmiddeltekniker eller lignende og har et mål om at arbejde med RA. Du trives i et dynamisk miljø med flere bolde i luften, samtidig med at du kan holde overblik over nødvendige deadlines. En detaljeorienteret tilgang og lyst til at gå i dybden med de regulatoriske krav er også vigtigt i jobbet. Du motiveres af teamwork og har fokus på samarbejde og gensidig support. Du bliver en del af et team, hvor vidensdeling og sparring er i fokus, så lysten til at deltage i dette og dermed bidrage til at øge kompetencerne i afdelingen vil være en stor fordel i stillingen.

Vi tilbyder:
• En mulighed for at være med på vores ambitiøse vækst strategi, der både bringer vækst i vores kerneforretning (lægemidler med nikotin) og samtidig bringer diversitet i produktporteføljen med nye kategorier af produkter og nye regulatoriske regimer.
• Masser af muligheder for at få indflydelse på ways of working og bidrage med din viden og kompetencer til både nye og eksisterende områder efter aftale.
• At blive en del af vores afdeling hvor der er fokus på teamspirit og samarbejde såvel som konstruktiv opgaveløsning.
• Mulighed for fleksible arbejdstider og en plads i vores kontor i Vejle. Alternativt lang-distance ansættelse.
• Fritvalgsordning med mulighed for at konvertere til ekstra fridage i løbet af året.

Send gerne din ansøgning og CV hurtigst muligt via linket nedenfor, da vi indkalder til samtaler løbende. Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte Senior Manager Regulatory Affairs, Karina Jakobsen på tlf. 7215 1617
Vejle Denmark

salary-criteria

Apply - Regulatory Affairs Specialist Vejle