Loading...

@

  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Functieomschrijving
• Ben jij op zoek naar eenuitdagende commerciële functie?
• Omschrijfjij jezelf als een commercieel talent dat sterk is in cijferen?
• Ben je iemand die directen snel wil kunnen handelen en onderhandelen?

Leesdan snel verder!Onze klant is de milieudivisie van degroep Derichebourg die in België 140 medewerkers telt. Deze firma is internationaaleen belangrijke speler op vlak van afvalbeheer en recyclage.

In België zorgenzij voor inzameling van schroot en oude metalen op negen Cashmetal sites.Daarnaast staan zij zelf in voor verwerking van metalen uit afval.

Zij houdenvast aan hun familiaal karakter en daarmee gepaard gaande teamspirit. Waardenals ecologie, sociaal engagement en ethisch gezonde bedrijfsvoering staan hoogin het vaandel bij deze onderneming en dragen bij tot hun succes.

Decommerciële dienst is een sleutelfunctie, verdeeld over drie regio’s en opgesplitst in schroot en non-ferro metaal (m.

n.koper, zink, lood en alumunium).Wij zoeken ter versterking... van hetsales team van Derichebourg Belgium regio Brussel en Vlaanderen een : trader van non-ferro metalen Job description Dit is een commerciële B2B buitendienstfunctiewaarin je tegelijkertijd verantwoordelijk bent voor het aankoop- en hetverkoopproces, omdat je werkt met fluctuerende prijzen die sterk bepaald wordendoor de dagkoers.

De aankoper verkoper is een functie waarbij je volledig enzelfstandig optreedt en beslissingen neemt, waar je wel kan rekenen op de steunvan de andere teamleden.

De binnendienst zorgt dan weer voor de administratieveafhandeling. Om de specifieke kennis en vaardigheden van deze branche onder deknie te krijgen is een aangepast opleidingstraject voorzien.

Als eerste krijgje een uitgebreide producttraining waarbij je de kwaliteiten van de metalen indetail leert kennen. Dan wordt de aandacht gelegd op de beheersing hetaankoopproces, ten slotte wordt het verkoopproces toegevoegd.Jouw taken zijn onder meer :
• Als aankoper gaje dagelijks ter plaatse bij leveranciers onderhandelen over de meestkostefficiënte prijs
• Jedoel is om uiteindelijk de beste deals te verkrijgen met een optimaal evenwichttussen marge en volume, rekening houdend met de context en belangen van hetbedrijf
• Jebeheert een bestaande leveranciersportefeuille, waarbij je deze zakelijkerelaties onderhoudt en versterkt
• Daarnaastvoer je prospectie uit met het doel om langdurige samenwerkingen met nieuwefirma’s op te zetten
• Het isjouw taak om aankopen te voltooien en toezicht te houden op de naleving vanovereenkomsten door leveranciers, vb. kwaliteit, prijzen, leveringstermijnen enandere relevante aspecten
• Ook voor de verkoop vande materialen moet je contacten leggen en onderhouden en een uitgebreidzakelijk netwerk van bedrijven opbouwen

Profiel
• Je bent in het bezit vaneen bachelorsdiploma, bij voorkeur in een commerciële of economischerichting, of bent gelijkgesteld door ervaring
• Je spreekt en schrijftzeer goed professioneel Nederlands en kan ook in het Frans en Engels eenconversatie voeren
• Je hebt ervaring in eengelijkaardige functie van aankoop van metaal of andere grondstoffen of alsaccountmanager functie in de metaal-, gereedschappen of afvalverwerkendeindustrie
• Je beschikt over desterke commerciële instelling van een hunter
• Je kan als de besten metcijfers spelen en berekeningen maken
• Je bent zelfstandig maarook gericht op samenwerking met je team
• Jehebt de vaardigheden om te onderhalen, anderen te overtuigen en op kortetermijn beslissingen te nemen

Aanbod Groepsverzekering Bedrijfswagen Tankkaart / Laadpas Maaltijdcheques Individuele hospitalisatieverzekering Invaliditeitsverzekering Parking Thuiswerk Onze klant biedt een gevarieerde enboeiende job met belangrijke verantwoordelijkheden waarin je de kans krijgt tegroeien en succesvol te worden.

Daardoor krijg je ook een grote vrijheid in de invullingvan je agenda, wanneer je begint / eindigt te werken en kan je maximaal van thuiswerken.

Bij deze functie hoort een contractvan onbepaalde duur en een heel degelijk loonpakket :
• Eencompetitief salaris in lijn met ervaring en competenties
• Uurregime38 uur / week met glijdende werktijden en telewerk
• Bedrijfswagenen tankkaart
• Jaarlijksbonusplan afhankelijk van groepsresultaten, opbasis van individuele resultaten
• Maaltijdchequester waarde van 7.80 € / dag
• Ecochequesvan 250€ / jaar
• Groeps-en hospitalisatieverzekering
• Ruime mogelijkheid tot thuiswerk
• 20 jaarlijkseverlofdagen
• Interessanteforfaitaire representatievergoeding en onkostenregeling
Auderghem Belgium

salary-criteria

Apply - trader Auderghem