Loading...

@

  • jobs
  • 4 weeks ago

jobs description

Er du interessert i en sentral rolle i det voksende ingeniørmiljøet i Odfjell Technology?

I Odfjell Technology er vår visjon å bruke vår arv og kompetanse til å støtte det grønne skiftet, parallelt med å levere produkter av høy kvalitet innen dagens olje- og gassindustri. Vår misjon er å trygt levere tjenester og teknologi som reduserer tid, kostnader og karbonutslipp.

Odfjell Projects & Engineering er en del av Odfjell Technology som er et børsnotert selskap som tilbyr integrerte offshoreoperasjoner, brønnserviceteknologi og ingeniørløsninger. Selskapet har over 2000 ansatte og er til stede i mer enn 20 land over hele verden. Ved å kombinere 50 års bransjeerfaring med morgendagens teknologi, utvikler våre medarbeidere løsninger for energimarkedet i endring.

Odfjell Projects & Engineering opplever en økt aktivitet innen vår prosjektportefølje og ser derfor etter en engasjert og proaktiv Commissioning ingeniør . Stillingen vil være en del av avdelingen Construction & Commissioning... som ledes fra Stavanger.

Besøk for mer informasjon om hvordan Odfjell Technology investerer i grønn teknologi og de spennende prosjektene som gjennomføres innen vind, hydrogen, geotermisk boring og energioptimalisering.

Hvem er du:

Vi ser etter en person som har stort engasjement for yrket sitt og ønsker å gjøre en forskjell. Hvis du er lærevillig og samtidig villig til å bruke din erfaring og utdanning i Odfjell Projects & Engineerings interesse, kan du være den vi leter etter.

Som et nytt medlem av Odfjell-familien vil du bli oppfordret til å bruke initiativ, erfaring og ekspertise for å bidra til å levere selskapets visjon. Uansett lokasjon, forventer vi at våre ansatte representerer våre kjerneverdier ved å være kreative, kompetente, resultatorienterte og engasjerte, samtidig som de alltid er sikkerhetsbevisste. Krav til gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, med norsk og engelsk som et minimum.

Kvalifikasjoner:
• Teknisk utdanning : Søkere bør ha en bachelor- eller mastergrad innen ingeniørfag. Dette gir en solid teknisk bakgrunn som er nødvendig for å forstå og løse komplekse tekniske utfordringer i prosjektet.
• Erfaring : Selv om formell utdanning er viktig, kan praktisk erfaring i feltet kompensere for manglende formell utdanning. Dette betyr at en kandidat med lang erfaring innen commissioning, spesielt onshore eller offshore, kan være like kvalifisert for stillingen.
• Språkferdigheter: Evnen til å kommunisere effektivt på både norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er avgjørende gitt den internasjonale karakteren av olje- og gassprosjekter.
• Systemkunnskap: Erfaring med ferdigstillingssystemer som SAP, IFS, Procosys, og PIMS er viktig. Dette vil hjelpe med effektiv styring, rapportering og oppfølging av commissioning-aktiviteter.

Arbeidsoppgaver:
- Oppbygging av commissioning-struktur: Sammen med disiplin- og metodeingeniører, vil vedkommende være ansvarlig for å utforme og implementere en effektiv commissioning-struktur for prosjektene. Dette inkluderer å definere prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for en vellykket ferdigstillelse.

Oppfølging offshore: Vedkommende vil ha en nøkkelrolle i å samarbeide med offshore-personell for å sikre at commissioning-aktiviteter utføres i samsvar med planen og kvalitetsstandardene.

Kommunikasjon: Daglig kommunikasjon med offshore-teamet og kundens driftsorganisasjon er avgjørende. Dette vil sikre at alle parter er oppdatert, og eventuelle problemer eller forsinkelser kan adresseres raskt.

Sikkerhet og idriftsettelse: Fokuset bør alltid være på sikkerhet. Vedkommende vil være ansvarlig for å sikre en trygg overlevering og idriftsettelse av prosjektet til kunden.

Samarbeid: Tett samarbeid med Odfjell og kundens driftsorganisasjon onshore og offshore vil bidra til å sikre at alle involverte parter arbeider mot felles mål og oppnår prosjektets suksess.

Sammenfattet, denne rollen krever en kombinasjon av teknisk kompetanse, erfaring i commissioning, og gode kommunikasjonsevner. Det er viktig å være både strategisk og hands-on, da man skal jobbe tett med både interne team og eksterne partnere for å sikre en vellykket ferdigstillelse av prosjektet.

Det må påregnes en del reising til Bergen og offshore.

Vi kan tilby:
Odfjell-familien er grunnlagt på en kultur av respekt, selvstendighet og åpen dialog, og er kjent innen energisektoren for å rekruttere folk av høyeste standard og investere i deres kontinuerlige utvikling. Vi tilbyr muligheten til å få verdifull erfaring, sammen med konkurransedyktige betingelser, fordeler og en tilfredsstillende og motiverende arbeidsplass med fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Våre ansatte er stolte av å jobbe for Odfjell-familien.

Interessert? Ta kontakt for mer informasjon.

We live our core values - creative, competent, result oriented, committed - while always being safety conscious.

Original job Odfjell Engineering posted on GrabJobs ©. To flag any issues with this job please use the Report Job button on GrabJobs
Oslo Norway

salary-criteria

Apply - Odfjell Engineering Oslo