Loading...

@

  • jobs
  • 3 weeks ago

jobs description

• Cài đặt, triển khai, vận hành các dịch vụ của công ty như pipeline, application, database.
• Chủ động kiểm tra, xử lý khi hệ thống có vấn đề và đưa ra giải pháp xử lý.
• Giám sát và bảo trì hệ thống máy chủ, dịch vụ để business không bị gián đoạn.
• Nghiên cứu, phát triển các project của team để nâng cao năng lực cá nhân, hệ thống.
• Tham gia xây dựng chính sách bảo mật dịch vụ, hệ thống của công ty.
• Phối hợp với các đơn vị vận hành khai thác dịch vụ được giao
Ho Chi Minh City Vietnam

salary-criteria

Apply - System Admin Ho Chi Minh City