Loading...

@

  • Civil Engineering Department Manager Jerusalem
  • Egis Rail Israel in Jerusalem, , Israel
  • jobs
  • 3 weeks ago

jobs description

השתלבות בצוות הובלת פרויקט הקמת הקו הכחול של הרק"ל בירושלים.

ניהול צוות בקרה בתחום הנדסה אזרחית.

ניהול תכנון הנדסה אזרחית בתחום התשתיות הרכבתיות.

ניהול קבלני משנה, מתכננים ובקרי תכנון בדיסיפלינות שונות.

ניהול ישיבות מעקב שוטפות, ניהול צוות התכנון, הבקרה והפיקוח.

קידום תהליכ י אישורים מול הרשויות השונות.

מעקב ודיווח ללקוח ולמנהל הפרויקט על התקדמות הפרויקט .

טיפול בצווארי בקבוק ובפתרון בעיות.

מהנדס / ת אזרחי / ת בעל / ת מעל כ12 שנות ניסיון.

ניסיון בתכנון ו בקרה בתחום תשתיות, עדיפות לתשתיות רכבתיות.

ניסיון בניהול צוות וניהול ישיבות מעקב.

ניסיון בניהול קבלני משנה )מתכננים ובקרים(.

ניסיון בעבודה מול לקוח.

אנגלית ברמה גבוהה מאד.

יחסי אנוש מצוינים ויכולת הנעת עובדים ותהליכים.
Jerusalem Israel

salary-criteria

Apply - Civil Engineering Department Manager Jerusalem