Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsStanbul JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Motion Graphic Designer ?stanbul Supplementler.com ?stanbul

Motion Graphic Designer ?stanbul

2020-11-17 23:10:51
Motion Graphic Designer ?stanbul
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

?irketler grubumuz; Supplementler.com, Vitaminler.com ve Fitmoda.com gibi e-ticaret sitelerini, BodyForumTR, Muscle & Fitness gibi içerik sitelerini, sektörel dergileri ve kurumsal çözümleri bar?nd?ran, Türkiye’nin bu alandaki en eski ve en büyük platformudur.

?stanbul-Maslak’daki genel merkezimizde bizimle birlikte çal??acak “Motion Graphic Designer” pozisyonu için aray???m?z mevcuttur.
• Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
• Alan?nda 2 y?l deneyimli,
• Hareketli grafikler, videolar olu?turma konusunda kendine güvenen,
• Kamera, foto?raf makinesi kullanabilen ve çekim konusunda kendine güvenen, ???k bilgisi olan.
• Adobe After Effects, Premier Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator programlar?na hakim,
• Kreatif dü?ünme becerisine sahip,
• Tak?m çal??mas?na yatk?n,
• ?? teslim tarihi konusunda titiz tak?m arkada?? ar?yoruz.

?? Tan?m?:
• Gelen brief do?rultusunda tüm mecralar için hareketli grafik tasar?mlar, videolar&animasyonlar... gerçekle?tirmek.
• Yapaca?? videolar?n kurgular?n? ve grafiklerini olu?turmak.
• Video çekimi, içerik üretimi, kurgu ve editleme yapmak.
• Mevcut videolar?n montaj?n? gerçekle?tirmek
?stanbul Turkey
Motion Graphic Designer ?stanbul Supplementler.com ?stanbul
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Studienkolleg Hannover Hamburger Allee 42, 30159 Hannover DE
Studienkolleg Hannover
Hamburger Allee 42, 30159 Hannover DE

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.