Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsSel Uklu JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Konya - Blge Sat?? ?efi Seluklu/Konya Gi Group SpA Seluklu/Konya

Konya - Bölge Sat?? ?efi Selçuklu/Konya

Selçuklu/Konya
2020-11-17 08:18:35
Konya - Bölge Sat?? ?efi Selçuklu/Konya
Gi Group i?gücü piyasas?n?n geli?imi için hizmet veren, dünyan?n önde gelen ?irketlerinden biridir. Hizmet verdi?i lokasyonlarda, dönemsel ve sürekli i? ili?kileri, seçme ve yerle?tirme, ?K dan??manl??? ve e?itim ve birçok ilgili tamamlay?c? alanlarda faaliyet göstermektedir. Gi Group ofisleri ve stratejik i? ortaklar? dahilinde Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika genelinde 58’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Dan??manl???n? yapmakta oldu?umuz H?zl? Tüketim Ürünleri (FMCG) sektöründe faaliyet gösteren firmam?z ad?na Konya Bölgesi'nde görev alabilecek 'Sat?? ?efi' aray???m?z bulunmaktad?r.

• Lisans mezunu,

• H?zl? Tüketim Sektörü’nde minimum 3 y?l sat?? deneyimi sahibi,

• Tercihen ''H?zl? Tüketim Sektörü'nde '' sat?? ekibi yönetimi tecrübesi bulunan

• Distribütör ve bütçe konusunda tecrübeli

• ?leti?im becerileri kuvvetli,

• ?ngilizce dil bilgisine sahip,

• Konya'da ikamet eden ve bölgelere seyahat engeli olmayan, aktif araç kullanabilen,

• Erkek adaylar için askerlik... hizmetini tamamlam??.

?? TANIMI

• Sat?? bölgelerinde aktif sat?? faaliyeti yapmak, mü?teri ziyaretleri planlamak ve gerçekle?tirmek

• Mü?terilere gerekti?inde ürün, çözüm ve uygulamalar hakk?nda sahada destek vermek, çözüm çal??malar?nda bulunmak,

• Pazar?; sektör, mü?teri ve rakipler konusunda analiz etmek,

• Kendisine ba?l? ekibi yönetmek.

GI GROUP HUMAN RESOURCES AND CONSULTANCY ?NSAN KAYNAKLARI DANI?MANLIK A.?. Türkiye ?? Kurumu'nun 09.01.2018 tarihli 786 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur
Selçuklu/Konya Turkey
Konya - Bölge Sat?? ?efi Selçuklu/Konya Gi Group SpA Selçuklu/Konya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.