Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsSel Uklu JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Kontrol Otomasyon Mhendisi Seluklu/Konya Gi Group SpA Seluklu/Konya

Kontrol Otomasyon Mühendisi Selçuklu/Konya

Selçuklu/Konya
2020-11-17 08:18:35
Kontrol Otomasyon Mühendisi Selçuklu/Konya
Gi Group i?gücü piyasas?n?n geli?imi için hizmet veren, dünyan?n önde gelen ?irketlerinden biridir. Hizmet verdi?i lokasyonlarda, dönemsel ve sürekli i? ili?kileri, seçme ve yerle?tirme, ?K dan??manl??? ve e?itim ve birçok ilgili tamamlay?c? alanlarda faaliyet göstermektedir. Gi Group ofisleri ve stratejik i? ortaklar? dahilinde Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika genelinde 58’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Dan??manl???n? gerçekle?tirmekte oldu?umuz, FMCG sektöründe uluslararas? alanda faaliyet gösteren firmam?z?n Konya fabrikas?nda görev almak üzere ‘’Otomasyon Mühendisi’’ aray???m?z bulunmaktad?r.

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik Müh. bölümlerinden mezun,
Tercihen FMCG sektöründe tecrübe sahibi,
Komplike otomasyon projelerinde en az 5 y?l deneyimli,
Çok eksenli kartezyen robotlar, robotik sistemlerin otomasyonunda bizzat çal??m??,
Siemens WinCC, Siemens Tia portal, Beckhoff Twincat, Festo Codesys, markalar?ndan bir ya da birkaç? ile PLC, Motion... Control ve HMI yaz?l?mlar? geli?tirmi?,
Eplan veya AutoCad Electrical proje çizim programlar?na hakim,
Endüstriyel haberle?me konusunda bilgili (EtherCat, Profinet, Profibus vb.)
Servo motor ve sürücüleri, AC motor ve sürücüleri konusunda tecrübeli,
IoT, endüstri 4.0 trendlerini bilen,
Dijital dönüü?üm projeleri yönetebilecek,
Elektrik bilgisi olan (Otomasyon panolar? ve elemanlar?n? tan?mak, kumanda devreleri kurabilmek, elektrik projelerini okuyup yorumlayabilen),
Endüstriyel otomasyon enstrümanlar? (kamera, barkod okuyucu, sensor, encoder, vs.) konusunda bilgi sahibi,
Sahada makine sistem kurma, devreye alma ve e?itim verme i?lerini yönetebilecek,
?yi derecede ?ngilizce bilen,
MS Office programlar?n? etkin ?ekilde kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlam??,
Konya'da ikamet eden yada edebilecek,

GI GROUP HUMAN RESOURCES AND CONSULTANCY ?NSAN KAYNAKLARI DANI?MANLIK A.?. Türkiye ?? Kurumu'nun 09.01.2018 tarihli 786 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur
Selçuklu/Konya Turkey
Kontrol Otomasyon Mühendisi Selçuklu/Konya Gi Group SpA Selçuklu/Konya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.