Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Laboratuvar Teknisyeni Mersin SGS Spervise Gzetme Etd Kontrol Servisleri A.? Mersin

Laboratuvar Teknisyeni Mersin

2020-11-18 07:23:48
Laboratuvar Teknisyeni Mersin
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI
• Üniversite ve Teknik Liselerin G?da veya Kimya bölümlerinden mezun,
• MC Office programlar?n? kullanabilen,
• Elde edilen veri ve sonuçlar? kaydedip raporlamas?n? yapabilecek,
• Yo?un tempo ve esnek çal??ma saatlerine uyumlu çal??abilecek,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlam?? olan.

?? TANIMI

Mersin G?da Laboratuvar?m?zda görevlendirilmek üzere,
• ?lgili talimatlara göre numunenin haz?rlanmas?,
• Analizlerin yap?lmas?nda destek olabilecek,
• Numunelerin uygun ko?ullarda saklanmas?n? sa?lamak,
• Laboratuvar?n genel i?leyi?i, düzeni ve hijyeninden sorumlu olacak ''Teknisyen'' olarak çal??acak tak?m arkada?? ar?yoruz.
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
Laboratuvar Teknisyeni Mersin SGS Süpervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.? Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Edinburgh Central Heating Services Edinburgh, EH11 4DY GB
Edinburgh Central Heating Services
Edinburgh, EH11 4DY GB
Crowd1 Manchester GB
Crowd1
Manchester GB

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.