Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Bili?im Teknisyeni Mersin DBT Dora Bili?im Teknolojileri Sn.Ve Tic. Ltd. ?ti Mersin

Bili?im Teknisyeni Mersin

2020-11-18 07:23:48
Bili?im Teknisyeni Mersin
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

?? Aç?klamas?

~~Kendisine iletilen mü?teri son kullan?c? problem ve taleplerini kar??layacak,

analiz edecek, uzaktan veya yerinde müdahale ederek çözüm üretecek,

Gereken durumlarda di?er destek gruplar?na yönlendirmek,

Kullan?c?lar veya destek birimleri taraf?ndan iletilen bilgileri güncellemek,

Gereken durumlarda kay?t süreci ile ilgili raporlama yapmak,

?stenen Yetenek ve Uzmanl?klar

~~Tercihen En az Meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Bili?im Teknolojileri sektöründe çal??m?? ve tecrübeli,

Üstün problem çözme becerisi olan,

Analitik dü?ünme yetene?i geli?mi?, sorumluluk bilinci yüksek,

Bilgisayar donan?mlar? ve ??letim Sistemleri konusunda yetkin,

Mikro Yaz?l?m, Ürünleri Destek ve E?itim konular?nda yetkin(Tercih Sebebidir)

Microsoft ve Network teknolojileri hakk?nda bilgi sahibi (MS ve Cisco sertifikalar? tercih sebebidir)

Son kullan?c? sistemleri (PC/NB, Server, Printer, Scanner, Mobil... cihazlar vs) konusunda donan?m ve yaz?l?m yönünden tecrübeli

Web, Grafik ve de tasar?m konular?nda bilgi sahibi

Güvenlik Sistemleri kurulum ve montaj? hakk?nda bilgi sahibi

Kamera kurulum ve montaj? hakk?nda bilgi sahibi,

?leti?imde yetkin, dinamik, sonuç odakl?,

Ekip çal??mas?na yatk?n

?irket çal??ma saatlerine ve mesaiye uygun çal??abilecek,

Askerlikle ili?kisi olmayan yada en az iki y?l tecilli olmak
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
Bili?im Teknisyeni Mersin DBT Dora Bili?im Teknolojileri Sn.Ve Tic. Ltd. ?ti Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.