Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Turkish Culture Projesi Mersin ?brahim Emre Sar?aslan Mersin

“Turkish Culture” Projesi Mersin

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:44
“Turkish Culture” Projesi Mersin
Bir Fikrim Var – Giri?im – Sponsor Ar?yorum – Yat?r?mc? Ar?yorum

Bilindi?i üzere gerek ülkemizde gerekse di?er ülkelerde American Culture ve British Culture e?itim merkezleri bulunmaktad?r. Bu e?itim merkezleri hem kendi kültürlerini ö?retmekte hemde bu i?in içinden yüksek miktarlarda para kazanmaktad?r. Benim proje planlamam ise öncelikle ülkemizde, daha sonra ülkemizle ba?lant?s? zay?f ve ülkemiz onlar?n halk? için ilgi oda?? olabilecek ülkeler(Güney Kore gibi) aras?nda seçim yap?p Turkish Culture e?itim merkezlerini hem dil kursu hemde Türk kültürü ve sosyolojik yap? unsurlar? e?itimhanesini kurmakt?r.
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
“Turkish Culture” Projesi Mersin ?brahim Emre Sar?aslan Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

VVS Odense Odense, 5000 DK
VVS Odense
Odense, 5000 DK

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.