Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMersin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Muhasebeci 0 A J International Mersin A J International Group ?thala Mersin

Muhasebeci 0 A J International Mersin

Mersin AKDENIZ/MERSIN
2020-11-18 07:23:43
Muhasebeci 0 A J International Mersin
‘Çöpe Atma Geri Dönü?üme Kazand?r’ Slogan? ?le Kullan?lm?? K?yafetlerin Geri Dönü?ümü Üzerine Çal??an Bir Firma Olarak Yer Almaktay?z.
Belediyelerin Belirledi?i Muhtelif Yerlere Yerle?tirilen Tekstil At??? Toplama Kumbaralar?n?n Günlük Olarak Toplanmas? Faaliyetidir.
?stihdam Say?s?: Al?nacak Personel Say?s?
1 ki?i
Mezuniyet veya Cinsiyet Bilgileri:
–
Erkek 25- -45 (24.11.1995 – 30.10.1975 tarihleri aras?nda do?an ki?iler)
Kad?n 25- -45 (24.11.1995 – 30.10.1975 tarihleri aras?nda do?an ki?iler)
?? ilan? Maa?-Ücret ve Çal??ma ?artlar?:
Askerlik Durumu : Askerli?ini Fiilen Yapm??, Muaf veya Tecilli
Muhasebe alan?nda deneyimli ve bu düzeni firma düzeni içerisinde kullanabilecek
– Sorumluluk sahibi, dikkatli, düzenli, i?ini seven
– Kendini geli?tirmeyi seven ve geli?ime aç?k
– Tak?m çal??mas?na yatk?n,
– Efatura, Ear?iv, Edefter ve güncel uygulamalara hakim, gerekti?inde kendisini güncelleyebilen
– Cari hesap ve muhasebe düzenine hakim
Sgk giri? ve ç?k??lar?na hakim, ücret bordrolamas?n?... bilen
Ofis programlar? kullanabilen
Resmi evrak takibi ve i?leyi? süreçleri konular?na hakim
Kullan?lacak olan Muhasebe programlar? konusunda ( LUCA ) TECRÜBEL?
Bayan ya da Erkek farketmez.
[sociallocker]
?? Adresi:
Anadolu Mahallesi , Atatürk Bulvar? , No :48 Ayta? Agro 5-6-7 Nolu Kapal? Alan Depolar? Akdeniz / Mersin Turkey
Akdeniz
Mersin / Türkiye
Muhasebe Müdürü Servet Uysak
[email protected]
.
[/sociallocker]
Google’a ?k Dan??manl?k, ik dan??manl?k Ankara, ik dan??manl?k ?stanbul, ?k Dan??manl?k Konya, Eski?ehir, Bursa, Manisa, Sakarya, Sivas, Denizli gibi ilinin ad?n? yazarak siteyi tekrar ziyaret edebilirsin.
?stersen de ?lçenin ad?n? ik dan??manl?k Gemlik, Nazilli, ?negöl, Band?rma, Söke, Çerkezköy gibi Google’ a yaz
Mersin Akdeniz/Mersin Turkey
Muhasebeci 0 A J International Mersin A J International Group ?thala Mersin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.