Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKonya JobsBusinesses
atasun optik perakende tic a, jobs.Today's listings? Set days old=0)
Optisyen - Ak?ehir Konya jobs Konya
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI• Sa?l?k MYO 'Optisyenlik' bölümü mezunuyum ya da ruhsatname sahibiyim• ?kna ve ileti?im gücümle herkesi etkilerim• Geli?ime aç???m, sorumluluklar?ma sahip ç?kar?m• Kariyerime ma?azac?l?k alan?nda devam etmek istiyorum diyorsan?z,?? TANIMI• Mü?terileri güler yüzümle ve yüksek enerjimle kar??lar?m• Mü?terinin ürünler hakk?ndaki tüm soru...
Konya jobs
Ma?aza Mdr - Konya jobs Konya
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMIGENEL N?TEL?KLER• Ma?aza ekibine liderlik ederim• Ma?aza Müdürü olarak sat??ta aktif rol almak beni mutlu eder• Ma?azan?n sat?? hedefine ula?mak için çok çal???r?m• Operasyon standartlar?n?n tam ve do?ru uygulanmas?n? sa?lar?m• Hedefler do?rultusunda ma?aza ekibini do?ru ?ekilde yönetirim• Ekibimin ‘Çal??an Memnuniyetinden’ sorumlu olurum• Ekibimin...
jobs opportunities Konya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.