Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKaratay JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
n Muhasebe Eleman? Karatay/Konya POLYER B?L???M ENERJ? ?N?AAT DI? T?C.LTD.?T?. Karatay/Konya

Ön Muhasebe Eleman? Karatay/Konya

2020-11-17 08:18:37
Ön Muhasebe Eleman? Karatay/Konya
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

Tesisat Malzemeleri konusunda faaliyet gösteren firmam?zda Muhasebe Bölümü bünyesine dâhil olmas? planlanan Ön muhasebe pozisyonu ile ilgili genel nitelikler a?a??da belirtilmi?tir;

BA?VURULAR SADECE KAR?YERNET ÜZER?NDEN YAPILACAKTIR .
AYRICA TELEFON AÇILMASIN

?leti?im ve ?kna kabiliyeti yüksek,

Üniversite Mezunu

Benzer Görevde en az 2 y?ll?k deneyimli,

Dinamik, çal??kan hedef ve sonuç odakl?, analitik dü?ünebilen,

Etkin problem çözebilme yetene?ine sahip,

Planlama ve organizasyon yetene?i güçlü,

Raporlama becerileri geli?mi?,

Tak?m çal??mas?na yatk?n,

Esnek çal??ma saatlerine uyum sa?layabilecek,

Yeniliklere ve geli?meye aç?k

Ehliyeti olan ve trafikte aktif olarak araç kullanabilen,

Kurumumuzun misyonunu ta??yabilecek

Bütçe, maliyet, ciro-kar zarar analizleri yapabilen,

Hedef odakl? çal??acak,

Raporlama, koordinasyon, planlama ve organizasyon tecrübe ve becerisine sahip,

Liderlik özelliklerine sahip olan

Ba?l? bulundu?u birime gereken... dönemsel analiz ve raporlar?n yap?larak sunumunu sa?layabilecek,

Ko?ulsuz Mü?teri Memnuniyeti ve Kalite ilkelerini benimsemi?,

Prezentable ve diksiyonu düzgün,

Problemler kar??s?nda analitik çözüm üretebilme yetisine sahip,

Organizasyon ve planlama becerisi olan,

Disiplinli ve sistemli çal??maya uygun,

Mü?teri ve ?irket aras?ndaki ili?kiyi yürütebilecek,

Gerekti?inde vergi dairesi, noter ve banka i?lemlerini yürütebilecek,
Microsoft Office uygulamalar?n? iyi derecede bilen,
Vega Ticari Paket Pro?ram?n? iyi derecede bilen.
Takip,raporlama ve planlama yönü kuvvetli,
Sorumluluk sahibi, insiyatif alabilen, dikkatli ve özenli,
?? hayat?nda hedefleri olan ve vizyon sahibi,
Yo?un i? temposuna ayak uydurabilecek,
Diksiyonu düzgün, d?? görünümüne önem veren,
Tek düzen hesap plan? hakk?nda bilgisi olan,
Sgk ve i? kanunu mevzuat? ve ?? güvenli?i mevzuat? hakk?nda bilgisi olan
Personel özlük i?leri, bordro ve puantaj uygulamalar? hakk?nda bilgisi olan,
Tercihen b s?n?f? sürücü belgesine sahip,
Erkek adaylar için Askerlik hizmeti tamamlanm??,
Muhasebe Personeli Al?nacakt?r
Karatay/Konya Turkey (+1 other)
Ön Muhasebe Eleman? Karatay/Konya POLYER B?L???M ENERJ? ?N?AAT DI? T?C.LTD.?T?. Karatay/Konya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

GP Promowear St Leonards-On-Sea GB
GP Promowear
St Leonards-On-Sea GB
HP Printer Toll Free Number New york NY GB
HP Printer Toll Free Number
New york NY GB
99 GBP

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.