Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsGaziantep JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Saha Sat?? Temsilcisi Gaziantep TURKCELL SUPERONLINE MEGANET ABONE MERKEZ? Gaziantep

Saha Sat?? Temsilcisi Gaziantep

2020-11-17 08:36:26
Saha Sat?? Temsilcisi Gaziantep
?? Aç?klamas?

Türkiye’ nin yenilikçi telekom operatörü Turkcell Superonline, bir Turkcell grup ?irketidir. Kendi altyap?s?n? kurmak üzere fiber optik yat?r?mlar?na h?z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, Türkiye’de 1000Mbps’ye varan h?zlarda internet eri?imi sa?layan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell Superonline, bireysel ve kurumsal mü?terilerine ses, data, geni? bant internet eri?imi, toplu ses ta??ma ve kiral?k veri hatt? hizmetleri ve katma de?erli servisler sunmaktad?r.

Turkcell Superonline Abone Merkezinde, belirlenen bölge içerisinde ki toplu ya?am alanlar?nda kurulan stand veya kap?dan kap?ya tekni?iyle Turkcell Superonline ürünlerinin tan?t?m ve sat???n? gerçekle?tirecek,

SAHA SATI? TEMS?LC?S? aramaktay?z.

?stenen Yetenek ve Uzmanl?klar

En az Lise mezunu
Tercihen sat?? konusunda deneyimli ya da saha sat?? alan?nda kariyer hedefi bulunan
?kna ve ileti?im kabiliyeti yüksek
Sahada çal??may? seven
?nsan ili?kilerinde ba?ar?l?
Dinamik, motivasyonu yüksek ve... güleryüzlü
Tak?m çal??mas?na yatk?n
Satt?kça daha çok kazand?ran etkili prim sistemiyle gelirini yükseltmeyi hedefleyen
Esnek çal??ma saatlerine uyum sa?layabilecek
Gaziantep Turkey
Saha Sat?? Temsilcisi Gaziantep TURKCELL SUPERONLINE MEGANET ABONE MERKEZ? Gaziantep
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Booking Master 38642 Goslar, Deutschland DE
Booking Master
38642 Goslar, Deutschland DE

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.