Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsEhitkamil JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Torna Freze Operatr ?ehitkamil/Gaziantep ASLANKAYA DKM VE MAK?NE SANAY? A.?. ?ehitkamil/Gaziantep

Torna Freze Operatörü ?ehitkamil/Gaziantep

2020-11-17 08:36:25
Torna Freze Operatörü ?ehitkamil/Gaziantep
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

Bünyesinde çe?itli sektörlerden ?irketleri bar?nd?ran ve Türkiye'nin ilk 500 ihracatç? firmalar?ndan Aslankaya Grup'un son yat?r?mlar?ndan olan, Türkiye'nin en büyük çelik döküm üretim tesislerinden biri olan Aslankaya Döküm ve Makina San. Tic. A.?. fabrikam?zda, kurulmakta olan i?leme merkezi bölümümüzde görevlendirilmek üzere Torna Freze Operatörü, CNC Dik ??leme Operatörü aray??lar?m?z bulunmaktad?r;
• En az 5 y?l Torna Freze Operatörlü?ü yapm??.
• Erkek adaylar için askerli?ini yapm??,
• Yenilikçi ve geli?ime aç?k, tak?m çal??mas?na yatk?n,
• Esnek çal??ma saatlerine uyum gösterebilen,
• Tercihen Döküm fabrikalar?n?n i?leme bölümünde çal??m??,
• Yap?lan i?leri kay?t alt?na al?p, daha sonra üstlerine sunabilen tak?m arkada?lar? aranmaktad?r.

?? Tan?m?
• Dökümhanemizde kurulmakta olan i?leme bölümümüzdeki Torna Freze makinalar?n?n operatörlü?ünü yapmak,
• Yap?lan i?leri raporlamak,
• Yap?lacak i?lerin takibini sa?lamak,
• Kulland??? makinalar?n... verimli ?ekilde çal??mas?n? sa?lamak,
• Kulland??? makinalarda olu?an ar?zalar? gidermek ve bu ar?zalar? kay?t alt?na alarak raporlamak
?ehitkamil/Gaziantep Turkey (+1 other)
Torna Freze Operatörü ?ehitkamil/Gaziantep ASLANKAYA DÖKÜM VE MAK?NE SANAY? A.?. ?ehitkamil/Gaziantep
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Necklacy Elmshorn, Schleswig-Holstein DE
Necklacy
Elmshorn, Schleswig-Holstein DE
Concreativ Musikinstrumentenversicherung Saldernstraße 8b, 30559, Hannover DE
Concreativ Musikinstrumentenversicherung
Saldernstraße 8b, 30559, Hannover DE

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.