Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsJobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
Kalite Kontrol Sorumlusu Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep Afkar Kal?p Makina Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep

Kalite Kontrol Sorumlusu Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep

Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep
2020-11-17 08:36:24
Kalite Kontrol Sorumlusu Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep
Firmam?z laboratuvar bölümünde çal??t?r?lmak üzere kalite kontrol sorumlusu aramaktay?z.
Aranan Nitelikler
Plastik Kapak üretimi yapan i?letmemizin Kalite Kontrol Bölümü'nde;
Girdi Kalite Kontrol ve Proses Kalite Kontrol süreçlerinde tan?mlanm?? testlerin geçekle?tirilmesi ve raporlanmas?.
Tercihen mekanik veya kimya laboratuvar? tecrübesi veya e?itimi olan
Tercihen yabanc? dil bilgisi olan (?ngilizce – Arapça)
Bilgisayar ve Office programlar?n? kullanabilen
Sorumluluk duygusu yüksek olmak,
Teknik resim okuma ve anlama yetene?ine sahip olmak.
Kalite kontrol parametrelerine uygun kontrol sa?lamak.
Ürün kalitesi ve üretim prosesinin verimlili?ini artt?r?c? iyile?tirme faaliyetlerinde görev almak.
Ö?renmeye aç?k olmak ve kendini sürekli geli?tirmek.
Ek Bilgiler
Pozisyon: Kalite Kontrol Sorumlusu
Cinsiyet: Farketmez
Ya?: 25 - 55 ya?lar? aras?nda
Çal??ma ?ekli: Tam Zamanl?
E?itim Durumu: Makina Mühendisi - Kimya Mühendisi - Ön Lisans,- Lisans
Deneyim: 2 y?ldan az, 2-5 y?l
Askerlik Durumu... Yap?ld?, Tecilli
Aranan Personel Say?s?: 1
Çal??ma Yeri: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep Turkey (+1 other)
Kalite Kontrol Sorumlusu Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep Afkar Kal?p Makina Ba?p?nar Osb/?ehitkamil/Gaziantep
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.