Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Ofis Asistan? (büro Eleman?) Antakya

Antakya KüçüKDALYAN
2021-05-29 21:42:57
Ofis asistan? (büro eleman?) Antakya
Ofis Asistan? (Büro Eleman?) ?lan Tarihi: 20-05-2021 Biti? Tarihi: 24-06-2021 AddThis Sharing Buttons ?? Tan?m? Yurt d??? e?itim dan??manl??? kay?t ofisinde Ofis Eleman? olarak çal??acak çal??ma arkada?lar? aramaktay?z.Merkez ofis Antakya'dad?r.Ancak bu ilan? ?skenderun ?ubemizde çal??abilecek elemanlar için yay?nlad?k. Aranan Nitelikler D??a dönük,Konu?kan,Sosyal çevresi geni?,Giri?imci özelliklere sahip,Bilgisayar kullanmay? bilen (Excel, Microsoft ofis programlar?),Sosyal medyay? iyi yönetip kullanabilen ve en az 2 y?ll?k i? deneyimine sahip elemanlar ar?yoruz.?lgili adaylar?n ba?vurular?n? bekliyoruz. Ek Bilgiler ?lan Tarihi: : 20-05-2021 Biti? Tarihi: : 24-06-2021 Pozisyon : , , Ya? : Minimum 24 ya??nda ?? Alan? : , , Sektör : E?itim Durumu : , Askerlik : , Aranan Personel Say?s? : 1 Ki?i Çal??ma Yeri : Çal??ma ?ekli : Anahtar Kelimeler
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
Ofis asistan? (büro eleman?) Antakya Ng Yurt D??? E?itim Dan??manl??? Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.