Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Ön Muhasebe Görevlisi Antakya

2021-05-29 21:42:57
Ön Muhasebe Görevlisi Antakya
GENEL N?TEL?KLER VE ?? TANIMI

Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe konusunda bilgisi ve tecrübeli,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Tercihen LOGO program? kullanabilen,

MS Office programlar?n? etkin bir ?ekilde kullanabilen,

Alan?nda min. 3 y?l tecrübeli Mali tablolar, vergi mevzuat? uygulamalar?,

E-fatura, E-defter, E-Ar?iv uygulamalar?na hakim,

Ay sonu ve y?l sonu kapan?? sürecini yürütülmesinin sa?lanmas?,

Beyanname sürecine hakim (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, BABS vb.)

Günlük muhasebe kay?tlar?n? do?ru ?ekilde sisteme girebilecek,

Stok, Cari hesap takibi ve mutabakatlar?n? yapabilecek,

Dosyalama ve dokümantasyon konusunda tecrübeli,

Dikkatli ve detaylara önem veren, sonuç odakl? ve takipçi,

Sorumluluk alabilen, yaz?l? ve sözlü ileti?im ve koordinasyon becerisi kuvvetli,

?leti?im becerileri geli?mi? ve insan ili?kileri güçlü olan,

H?zl? ve sonuç odakl? çal??abilen, ara?t?rmac?,

Analitik dü?ünebilen, Tak?m çal??mas?na yatk?n,

Sürekli... kendini geli?tirmeyi hedefleyen,

Yo?un i? temposuna ayak uydurabilecek,

Muhasebe süreçlerinin do?ru, düzenli ve eksiksiz yürütülmesini sa?layabilecek,

Yasal mevzuatlar çerçevesinde muhasebe kay?t ve kontrollerini gerçekle?tirmek,

Erkek adaylar için askerli?ini yapm?? veya muaf olmas?.

Antakya’da ikamet eden ya da edebilecek
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
Ön Muhasebe Görevlisi Antakya ERTEN ELETRON?K SANAY? VET?CARET L?M?TED ??RKET? Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

M-Lemaire Wand & Bodengestaltung Bergsteiner Str. 32a, 52393 Hürtgenwald DE
M-Lemaire Wand & Bodengestaltung
Bergsteiner Str. 32a, 52393 Hürtgenwald DE
XGmobile GmbH  80801 München DE
XGmobile GmbH
80801 München DE
Ashby Digital Ashby de la Zouch GB
Ashby Digital
Ashby de la Zouch GB

Smartweb Group Paris, 75019 FR
Smartweb Group
Paris, 75019 FR

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.