Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Antakya Gitar özel Ders ö?retmenleri

Antakya KüçüKDALYAN
2021-05-29 21:42:57
Antakya gitar özel ders ö?retmenleri
?irketSuperprof, ders vermek isteyenler ve ders almak isteyenleri bulu?turan bir bilgi payla??m platformudur.

A?ustos 2013'te kurulan Superprof ö?renci ve ö?retmenleri müzik (gitar, piyano, ?an dersleri vs.), yabanc? dil, spor (yüzme, ki?isel e?itmen, golf vs.), okul derslerine destek ve s?navlara haz?rl?k (matematik, fizik, co?rafya vs.) gibi 1000'den fazla alanda ders için bir araya getirir.

2020 y?l?nda tüm dünyada 11 milyon kullan?c? platformumuzdaki hizmetlerden faydaland?.?? tan?m?Avrupa'da özel ders ö?retmenleri ve ö?rencileri bir araya getiren en büyük platform olan Superprof tüm y?l tüm Türkiye'de yabanc? dil, s?navlara haz?rl?k, okula destek, müzik, spor, hobiler gibi say?s?z alanda özel ders verecek ders verenleri aramaktad?r.

Yetkinlikleriniz ve deneyiminiz çerçevesinde istedi?iniz kadar ders verebilir ve ilan yay?nlayabilirsiniz. Superprof ekibine do?rudan kat?l?n ve her ya?tan ve seviyeden yak?nlar?n?zdaki ö?rencilere özel ders verin.

Kay?tl? ders verenlerin %95'i... ba?ka platformda bulamad?klar? ö?rencileri kolayl?kla bulabiliyor.

Profil:
- ?nsan ili?kilerinde ba?ar?l?
- Üniversite mezunu, ö?rencisi veya dengi bir e?itime/sertifikaya sahip
- Bilgilerini, hobilerini ve yetkinliklerini ö?rencilerle payla?maya aç?k
- Sab?rl?, dakik ve profesyonelAvantajlar- Tamamen ücretsiz kay?t ve kullan?m
- Cazip gelir
- Çal??ma saatlerinizi kendiniz belirleyin
- Ücretlerinizi kendiniz belirleyin
- Evinizinden webcam ile ö?retme olana??
- Her gün binlerce ö?renciden yüzlerce ders talebi
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
Antakya gitar özel ders ö?retmenleri Superprof Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Flyttebyrå Oslo Lille Bislett 26, 0170 OSLO, NORWAY NO
Flyttebyrå Oslo
Lille Bislett 26, 0170 OSLO, NORWAY NO
PDS Painting Bournemouth Bournemouth GB
PDS Painting Bournemouth
Bournemouth GB

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.