Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

?lkokul S?n?f Ö?retmeni Antakya

2021-05-29 21:42:57
?lkokul S?n?f Ö?retmeni Antakya
Arsuz Yönder Okullar?nda 2021-2022 e?itim ö?retim y?l?nda görevlendirilmek üzere S?n?f Ö?retmeni al?nacakt?r., Üniversitelerin S?n?f Ö?retmenli?i bölümlerinden mezun, MEB atama kriterlerine sahip, Türk E?itim Sistemi ve ulusal s?navlar konusunda bilgi sahibi, Ça?da? e?itim yöntem ve teknolojilerini kullanabilen, Alan?nda yeterli bilgi birikimine sahip, yeniliklere aç?k ve kendini geli?tirmeye önem veren, Microsoft ofis uygulamalar?na hakim, Tak?m çal??mas?na yatk?n, Etkin ileti?im kurabilen, diksiyonu düzgü
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
?lkokul S?n?f Ö?retmeni Antakya Üstün Dökmen Ya?am Boyu Geli?im E?itim ve Dan??manl?k Akademisi Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.