Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Sosyal Bilgiler Ö?retmeni Antakya

2021-05-29 21:42:57
Sosyal Bilgiler Ö?retmeni Antakya
Arsuz Yönder Okullar?nda 2020-2021 e?itim ö?retim y?l?nda görevlendirilmek üzere Sosyal Bilgiler Ö?retmeni al?nacakt?r., Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Pedagojik Formasyon belgesine sahip, Alan?nda en az 3 y?l özel okulda deneyim sahibi, ?leti?im becerileri kuvvetli, Tak?m çal??mas?na yatk?n, E?itim teknolojilerini etkin kullanabilen ve derslerinde severek uygulayan, Üretmeyi seven, Mesleki çal??malar? güncel olarak takip eden, ulusal ve uluslararas? projelerde aktif,
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
Sosyal Bilgiler Ö?retmeni Antakya Üstün Dökmen Ya?am Boyu Geli?im E?itim ve Dan??manl?k Akademisi Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.