Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Sat?? Uzman Yard?mc?s?-?skenderun Antakya

Antakya KüçüKDALYAN
2021-05-29 21:42:57
Sat?? Uzman Yard?mc?s?-?skenderun Antakya
Tasarrufa dayal? faizsiz finans uygulanmas?nda büyük tecrübelere sahip, genç, dinamik, heyecanl? ve yüksek geli?im gösteren kadrolar?m?zla, birbirinden farkl? ihtiyaçlar? ve hassasiyetleri do?ru tespit ederek kal?c? çözümler sunuyoruz. "Hedefimiz hayalleriniz" vizyonu ile ç?kt???m?z yolda, ikna kabiliyeti yüksek etkili ileti?im becerilerine sahip hayalleri hedeflerine yönlendirebilecek, ?skenderun &n, Sat?? alan?nda deneyim sahibi, Mü?teri memnuniyetine önem veren, Tak?m çal??mas?na yatk?n, ?leti?im ve ili?ki yönetiminde ba?ar?l?, Hafta sonu çal??ma düzenine uyum sa?layabilecek, MS Office programlar?n? iyi kullanabilen, Askerlik görevini tamamlam?? (Erkek Adaylar için) ?skenderun'da ikamet eden.
Antakya Küçükdalyan Antakya/Hatay
Sat?? Uzman Yard?mc?s?-?skenderun Antakya Hedef Evim Antakya
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.