Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Montessori E?itmeni Antakya/Hatay

2021-05-29 21:42:57
Montessori E?itmeni Antakya/Hatay
Uluslararas? Montessori Vakf? E?itim Kurumlar? Hatay temsilcili?imizde görevlendirilmek üzere; Montessori E?itmeni al?nacakt?r. NOT:- Al?mlar yeni sezon için yap?lacakt?r,-Telefon ile ileti?ime kesinlikle geçmemeniz ve kurulu?a gelmemeniz rica olunur aksi takdirde ba?vurular de?erlendirilmeye al?nmamaktad?r.-Ba?vurular sadece online al?nacakt?r,
• Montessori uygulama e?itimi sertifikas?na sahip
• Çocuklarla çal??ma konusunda deneyimli veya istekli
• Güleryüzlü ve enerjik
• Çal??ma prensiplerine sad?k
• D?? görünü?üne dikkat eden
• ?leti?im becerileri yüksek
• Kurumumuzun misyonunu ta??yabilecek
Antakya/Hatay Turkey (+1 other)
Montessori E?itmeni Antakya/Hatay Uluslararas? Montessori Vakf? E?itim Kurumlar? Antakya/Hatay
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.