Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAntakya JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Anas?n?f? Ö?retmeni Antakya/Hatay

2021-05-29 21:42:57
Anas?n?f? Ö?retmeni Antakya/Hatay
Yeni sezonda çal??t?r?lmak üzere Uluslararas? Montessori Vakf? E?itim Kurumlar? Hatay temsilcili?imizde görevlendirilmek üzere; 4 Y?ll?k mezun Anas?n?f? Ö?retmeni al?nacakt?r. NOT: - Al?mlar yeni sezon için yap?lacakt?r, -Telefon ile ileti?ime kesinlikle geçmemeniz ve kurulu?a gelmemeniz rica olunur aksi takdirde ba?vurular de?erlendirilmeye al?nmamaktad?r. -Ba?vurular sadece online al?nacakt?r,
• Üniversitelerin veya Yüksek okullar?n ilgili bölümlerinden mezun
• Çocuklarla çal??ma konusunda deneyimli veya istekli
• Güleryüzlü ve enerjik
• Tam zamanl? çal??abilecek
• Çal??ma prensiplerine sad?k
• D?? görünü?üne dikkat eden
• ?leti?im becerileri yüksek
• Kurumumuzun misyonunu ta??yabilecek
Antakya/Hatay Turkey (+1 other)
Anas?n?f? Ö?retmeni Antakya/Hatay Uluslararas? Montessori Vakf? E?itim Kurumlar? Antakya/Hatay
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

PDS Painting Bradford Bradford GB
PDS Painting Bradford
Bradford GB

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.