Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsAdana JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.
SOSYAL H?ZMET UZMANI Adana Adana zel ukurova Engelli Bak?m Merkezi Adana

SOSYAL H?ZMET UZMANI Adana

2020-11-17 08:20:30
SOSYAL H?ZMET UZMANI Adana
?LAN DETAYI

Ruhsal engelli bireylere yat?l? hizmet verdi?imiz kurulu?umuzda tam zamanl? olarak çal??mak üzere Sosyal Hizmet Uzman? al?m? yap?lacakt?r.

?? eti?ine önem veren,
?leti?im becerisi kuvvetli olan,
Sistemli ve düzenli çal??abilecek,
Mesle?inin gereklerine hakim olan çal??ma arkada?lar? aramaktay?z.
?lgili adaylar?n ba?vurular?n? bekliyoruz.
Sektör : Hizmet

N?TEL?KLER

Kad?n
EKLENME TAR?H?

10 saat önce / 2020-10-19T12:21:00
Adana Re?atbey Seyhan/Adana
SOSYAL H?ZMET UZMANI Adana Adana Özel Çukurova Engelli Bak?m Merkezi Adana
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (174 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.