Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsBelgrade JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Referent Za Razduživanje Prodajne Dokumentacije DC Beograd Belgrade

Belgrade
2021-05-29 18:30:29
Referent za razduživanje prodajne dokumentacije DC Beograd Belgrade
Auto req ID: 238433BR

Job Description

• Sprovodi razduživanje voza?a i kontroliše da li su svi voza?i koji su imali isporuke teku?eg dana razdužili prodajnu dokumentaciju;
• Sprovodi razduživanje faktura koje su izdate teku?eg dana i kontroliše da li svaka faktura ima potpis kupca;
• Kontroliše da li zapisnik sadrži potpise svih odgovornih lica – u slu?aju povrata robe;
• Sprovodi razduživanje dostavljenih korektivnih ra?una i kontroliše da li su potpisani od strane kupca;
• Sprovodi razduživanje „Stales“ zapisnika i proverava da li sadrže sve neophodne potpise i odobrenja
• Prilikom razduživanja gotovinskih faktura – zaprima gotovinu (koju ?uva u sefu do predaje novca agenciji), broji gotovinu zajedno sa voza?em i potpisuje „Specifikaciju predatog novca“;
• Odgovoran je za stanje novca u blagajni – ima funkciju ra?unopolaga?a za blagajnu;
• Svakog poslednjeg dana u mesecu popisuje blagajnu i sastavlja „Zapisnik o popisu blagajne“;
• Odgovoran je za svakodnevno uredno arhiviranje... prodajne dokumentacije;
• Na kraju radnog dana sastavlja izveštaje – spisak voza?a koji se nisu razdužili, spisak nerazduženih/nepotpisanih faktura, spisak faktura ?iji zapisnici nisu potpisani, spisak korektivnih ra?una koji nisu dostavljeni potpisani od strane kupca, spisak gotovinskih faktura od teku?eg dana za koje nije razdužena gotovina (a za koje se nije desio povrat robe) sa objašnjenjem razloga nerazduženja, slanje izveštaja o povratima (storno fakturama);
• Sprovodi godišnje usaglašenje balansa sa kupcima
• Vrši import dokumentacije u SMART platformu
• Obavlja i druge poslove koje zahteva priroda posla, kao i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

#LI-DNI

Qualifications/Requirements
• Završena srednja škola (visoka škola prednost)
• Radno iskustvo u administrativnim poslovima
• Poznavanje engleskog jezika (prednost)
• Poznavanje rada na ra?unaru
• Poznavanje rada u MS Office-u
• Odli?ne komunikacione sposobnosti
• Timski rad, kolegijalnost i fleksibilnost
• Upornost, pedantnost i preciznost u radu

Relocation Eligible: Nije Primenljivo

Job Type: Contractor
Belgrade Serbia
Referent za razduživanje prodajne dokumentacije DC Beograd Belgrade PepsiCo Belgrade
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Verificari PRAM! Bucuresti VT RO
Verificari PRAM!
Bucuresti VT RO
Ai de unde alege! Bucuresti MB RO
Ai de unde alege!
Bucuresti MB RO
Realtor.gr Limassol CY
Realtor.gr
Limassol CY

Logo-ul este esential Bucuresti CT RO
Logo-ul este esential
Bucuresti CT RO
Kávégép szerviz Budapest HU
Kávégép szerviz
Budapest HU
Lucreaza cu experti! Bucuresti DE RO
Lucreaza cu experti!
Bucuresti DE RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.