Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsBelgrade JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Talent Aquisition & People Centric Lead Belgrade

2021-05-29 18:30:29
Talent Aquisition & People Centric Lead Belgrade
Ukoliko posedujete specifi?na humanisti?ka znanja, organizacione i menadžerske veštine, razumete zna?aj agilnog na?ina rada, digitalizacije i transformacije, a inspirišu vas poslovi ?iji fokus su zaposleni, onda ste prava osoba za nas!

Ako ste kandidat koji ima iskustva u:

•Vo?enju interne i eksterne regrutacije i selekcije zaposlenih

•Pronalaženju alternativnih kanala radi privla?enja, motivacije i zadržavanja talenata

•Poznavanju tržišta i novih trendova u edukaciji

•Kreiranju i sprovo?enju trening akademija, planova za razvoj i edukacija i programa rotacija zaposlenih

•Sprovo?enju Performance management procesa

•Sprovo?enju budžetskog procesa, pra?enju i kontroli troškova

•eLearning edukaciji i promovisanju novih online trendova

•Dizajniranju i sprovo?enju programa za razvoj naslednika i talenata

•Sprovo?enju istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih i menadžerskim veštinama sa ciljem poboljšanja motivacije i stvaranja pozitivne radne klime kod zaposlenih

•Aktivnom... partnerskom odnosu sa menadžerima svih nivoa

•Vo?enju i pružanju podrške timu eksperata u oblasti selekcije i treninga

•Kreiranju superiornog iskustva kod internih i eksternih klijenata promovisanjem strategije, vrednosti, liderstva, edukacija, agilne metodologije sa fokusom na bankarstvo u digitalnoj eri

i imate:

•Studije II stepena društveno-humanisti?kih nauka (240 ESPB)

•Minimum 3 godine menadžerskog iskustva

•Minimum 5 godina iskustva na istoj ili sli?nim pozicijama

•Znanje o HR procesima

•Engleski jezik – napredni nivo

•

a vaše kompetencije su:

•Dobre komunikacijske i pregovara?ke veštine

•Proaktivan i inovativan pristup

•Analiti?nost, rešavanje problema i donošenje odluka na osnovu relevantnih podataka

•

Pošaljite biografiju na email: [email protected] do 08.06.2021.
• Napominjemo da ?e kandidati koji u?u u uži izbor biti konaktirani
Belgrade Serbia (+1 other)
Talent Aquisition & People Centric Lead Belgrade Raiffeisen banka a.d. Beograd Belgrade
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Oferte de nerefuzat! Bucuresti WV RO
Oferte de nerefuzat!
Bucuresti WV RO
Lucreaza cu experti! Bucuresti DE RO
Lucreaza cu experti!
Bucuresti DE RO

Botez la cheie! Bucuresti NM RO
Botez la cheie!
Bucuresti NM RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.