Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsLagos JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Comercial Imobiliário Independente (m/f) Lagos

2021-09-06 02:23:28
Comercial imobiliário independente (m/f) Lagos
Sníte o tom, že budete nezávislí a založíte si vlastní firmu? Poj?te se s námi setkat! SAFTI je rychle rostoucí realitní spole?nost založená ve Francii a s 5 500 konzultanty v Evrop?. SAFTI, vytvo?ené na základ? inovativního konceptu, znovu objevuje trh s realitními transakcemi, eliminuje fyzickou agenturu a rozhoduje se propojit národní území s nezávislými realitními poradci pracujícími z domova. CO BUDE VAŠÍM POSLÁNÍM? Hledání klient? a nemovitostí, s nimiž se má obchodovat Zve?ejn?ní, propagace a návšt?va nemovitostí v portfoliu Vyjednávání s klienty Monitorování klient? v pr?b?hu prodejního procesu Možnost rozvoje vlastního obchodního týmu PRO? SE STÁT BEZPE?NÝM KONZULTANTEM? Školení excelence Navázání týmem profesionál? Inovativní nástroje s nejnov?jší digitální technologií Atraktivní odm?na-od 60% do 99% provize agentury Celodenní flexibilita Plán pé?e s možností rozvoje vlastního týmu realitních poradc? JAKÉ JSOU VLASTNOSTI MÁTE ÚSP?CH V BEZPE?NOSTI? Sta?te se motivovanou... osobou, ?lov?kem, s obchodními vlákny a ochotou u?it se a zlepšovat se Bu?te osobou s podnikatelským smyslem Se zkušenostmi v realitách nebo bez nich Pošlete sv?j životopis hned te?
Lagos Portugal
Comercial imobiliário independente (m/f) Lagos Safti Portugal Lagos
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.