Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Kierownik Utrzymania Ruchu / In?ynier UR - Lider, Mechanik, Elektryk Wolsztyn

Wolsztyn
2021-09-15 01:15:07
Kierownik Utrzymania Ruchu / In?ynier UR - Lider, Mechanik, Elektryk Wolsztyn
Dla naszego Klienta, producenta z bran?y FMCG poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik ds. Technicznych /In?ynier

Lokalizacja: powiat wolszty?ski

Zakres obowi?zków
• - Zarz?dzanie zespo?em technicznym (aktualnie 3 osoby)
• - Odpowiedzialno?? za realizacje projektów inwestycyjnych poprawiaj?cych wydajno?? i prac? linii
• - Przestrzeganie planowanych harmonogramów konserwacji poprzez efektywne planowanie zasobów oraz pomoc w przestawianiu linii zgodnie z planem produkcyjnym
• - Nadzorowanie wykonawców i sprawdzanie jako?ci ?wiadczonych us?ug serwisowych
• - Zg?aszanie i wprowadzanie usprawnie? parku maszynowego
• - Czynny udzia? w analizie problemów (SMED, RCA)
• - Wsparcie przy wdra?aniu programu 5s
• - Wspó?praca z producentami specjalistycznych maszyn, sprz?tu i dostawcami komponentów w celu wdra?ania ulepsze? i odpowiedniego utrzymania sprz?tu

Oczekiwania
• - Kilkuletnie do?wiadczenie w pracy w dziale UR (mechanika i/lub elektryka)
• - Mile widziane do?wiadczenie w zarz?dzaniu... zespo?em
• - Wykszta?cenie techniczne kierunkowe mechanika, elektryka, elektromechanika etc.
• - Znajomo?? SMED, Lean, 5S mile widziana
• - Znajomo?? j. angielskiego
• - Posiadanie uprawnie? dozorowych Elektryczne i gazowe mile widziane

Oferta
• - Zatrudnienie na pe?en etat w oparciu o Umow? o prac?
• - Indywidualnie negocjowane wynagrodzenie
• - Praca na jedn? zmian?, od poniedzia?ku do pi?tku
• - Mo?liwo?? rozwoju w mi?dzynarodowej organizacji
• - W przypadku braku uprawnie? dozorowych firma udzieli pomocy w ich wyrobieniu

Osoby zainteresowane, prosimy o przesy?anie CV wraz z aktualn? klauzul?:

"Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustaw? z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Oferta pracy sta?ej, z zatrudnieniem bezpo?rednim w firmie.

Nr Cert. AP nr 6231
Wolsztyn Poland
Kierownik Utrzymania Ruchu / In?ynier UR - Lider, Mechanik, Elektryk Wolsztyn FallWork Wolsztyn
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Termoizolatii cu Conduraru Bucuresti AZ RO
Termoizolatii cu Conduraru
Bucuresti AZ RO
Tevi apartments - rent a flat in Varna 9000, Varna, Bulgaria YT BG
Tevi apartments - rent a flat in Varna
9000, Varna, Bulgaria YT BG

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.