Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Kierownik Zmiany Wolsztyn

Kierownik Zmiany Wolsztyn
Jeste?my jedn? z najwi?kszych firm bran?y spo?ywczej w Polsce, nasze produkty sprzedajemy do ponad 250 krajów ?wiata. Do??cz do zespo?u Grupy Polmlek! Zacznij prac? w PHZ SM LACPOL Sp. z o.o. w Wolsztynie. Zmieniamy wolszty?ski zak?ad, tworzymy ambitny zespó?. Wykorzystaj szans?, rozwijaj si? z nami !! Aktualnie rekrutujemy na stanowisko: Kierownika Zmiany Opis stanowiska: · Do?wiadczenie na podobnym stanowisku w bran?y spo?ywczej lub produkcyjnej · Umiej?tno?? zarz?dzania pracownikami (delegowanie i rozliczanie zada?); · Znajomo?? obs?ugi komputera (pakiet MS Office); · Umiej?tno?? efektywnej organizacji pracy, samodzielno?? · Komunikatywno??, umiej?tno?? wspó?pracy Obowi?zki: · Efektywne zarz?dzanie i planowanie pracy podleg?ego zespo?u; · Nadzór i realizacja zada? Dzia?u Produkcyjnego zgodnie z obowi?zuj?cymi normami; · Dbanie o jako??, produktywno?? i bezpiecze?stwo stanowisk pracy; · Przygotowywanie raportów i analiz · ?cis?a wspó?praca z pozosta?ymi Kierownikami Dzia?ów · Praca... w systemie zmianowym · Ustalanie priorytetów w oparciu o plan produkcyjny · Nadzór nad wska?nikami efektywno?ci · Wdra?anie dzia?a? koryguj?cych W zamian za Twoje zaanga?owanie oferujemy: · Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow? o prac?; · Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji (podstawa + premia kwartalna) · Niezb?dne narz?dzia potrzebne do wykonywania obowi?zków · Ubezpieczenie grupowe · Ponosimy koszty bada? lekarskich + koszt wyrobienia ksi??eczki sanepidu · Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku · Przyjazne ?rodowisko pracy · Mo?liwo?? rozwoju zawodowego i zdobycia do?wiadczenia w bran?y mleczarskiej · Premia do 500 z? za polecenie nowych pracowników · Program DOCENIAMY POMYS?Y, w którym nagradzamy premiami nawet do 3 000,00 z? pomys?y na innowacje w firmie Zobacz jak wygl?da praca w naszych mleczarniach „Grupa POLMLEK - Prezentacja GRUPY” w YouTube https://youtu.be/gRGetLSOzps Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 68 347 43 22, 728 413 470 lub adres: [email protected] Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji aktualnej i przysz?ych zgodnie z ustaw? z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO
Wolsztyn Poland
Kierownik Zmiany Wolsztyn Lacpol Sp. z o.o. Zak?ad Mleczarski w Wolsztynie Wolsztyn
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Gustari rafinate! Bucuresti RO
Gustari rafinate!
Bucuresti RO
280 ROL
Cele mai moderne tavane! Targoviste DE RO
Cele mai moderne tavane!
Targoviste DE RO
Oferte de nerefuzat! Bucuresti WV RO
Oferte de nerefuzat!
Bucuresti WV RO
FXGlobe Limassol CY
FXGlobe
Limassol CY

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Echipa de constructii! Bucuresti DE RO
Echipa de constructii!
Bucuresti DE RO
Servicii de design! Bucuresti MO RO
Servicii de design!
Bucuresti MO RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (179 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (178 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.