Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

ANALITYK W LABORATORIUM Wolsztyn

ANALITYK W LABORATORIUM Wolsztyn
Jeste?my jedn? z najwi?kszych firm bran?y spo?ywczej w Polsce, nasze produkty sprzedajemy do ponad 250 krajów ?wiata. Do??cz do zespo?u Grupy Polmlek! Zacznij prac? w PHZ SM LACPOL Sp. z o.o. w Wolsztynie. Zmieniamy wolszty?ski zak?ad, tworzymy ambitny zespó?. Wykorzystaj szans?, rozwijaj si? z nami !! Aktualnie rekrutujemy na stanowiska: ANALITYK W LABORATORIUM Opis stanowiska: · Pobieranie prób do bada? · Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych · Wykonywanie analiz mikrobiologicznych · Nadzór nad punktami krytycznymi Wymagania : · Wykszta?cenie wy?sze · Do?wiadczenie na podobnym stanowisku · Dyspozycyjno?? · Znajomo?? bran?y spo?ywczej · Zdolno?ci organizacyjne i komunikacyjne W zamian za Twoje zaanga?owanie oferujemy: ? Mo?liwo?? rozwoju zawodowego w bran?y mleczarskiej oraz poszerzania wiedzy i umiej?tno?ci ? Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow? o prac?; ? Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji (podstawa + premia kwartalna) ? Niezb?dne narz?dzia... potrzebne do wykonywania obowi?zków ? Ubezpieczenie grupowe ? Ponosimy koszty bada? lekarskich + koszt wyrobienia ksi??eczki sanepidu ? Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ? Przyjazne ?rodowisko pracy ? Premia do 500 z? za polecenie nowych pracowników ? Program DOCENIAMY POMYS?Y, w którym nagradzamy premiami nawet do 3 000,00 z? pomys?y na innowacje w firmie Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 68 347 43 22, 728 413 470 lub adres: [email protected] Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji aktualnej i przysz?ych zgodnie z ustaw? z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO
Wolsztyn Poland
ANALITYK W LABORATORIUM Wolsztyn Lacpol Sp. z o.o. Zak?ad Mleczarski w Wolsztynie Wolsztyn
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Kávégép szerviz Budapest HU
Kávégép szerviz
Budapest HU

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.