Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses

Jobs, wolsztyn, jobs.
One Touch, All Jobs 99.99% active jobs!! Create your resume profile in just 5mins.

Salling Group
Wolsztyn

yesterday
SPRZEDAWCACO MO?EMY CI ZAOFEROWA??• Umow? o prac? bez okresu próbnego• Podwy?ki sta?owe• Wymiar etatu dostosowany do Twoich potrzeb• Kart? Pracownika dla Ciebie i bliskiej Ci osoby upowa?niaj?c? do rabatu na zakupy w sklepach Netto• Mo?liwo?? przyst?pienia do ubezpiecze? grupowych na preferencyjnych warunkach• Dla ambitnych – mo?liwo?? rozwoju i szybkiego awansu, wsparta systemem...
Wolsztyn job search engine
EMAT LIMITED
Wolsztyn

yesterday
Opieka nad pracownikami tymczasowymi, drobne prace gospodarcze, przygotowywanie dokumnetów zatrudnieniowychWolsztyn ...
Wolsztyn jobs
yesterday
Sprawd? co mo?emy Ci zaoferowa?!• Umow? o prac? na pe?ny etat• Zmianowy czas pracy• Pakiet szkole? zawodowych• Realne mo?liwo?ci rozwoju• Paczki i bony okoliczno?ciowe• Ubezpieczenie grupowe; opieka medyczna; karty sportowe; program stypendialny dla dzieci pracownikówJeste? ciekawy/a, jak b?dzie wygl?da?a Twoja praca? Zadania, które na Ciebie czekaj? to:• Profesjonalna obs?uga Klienta...
jobs in Wolsztyn
yesterday
Twoje Zadania• Realizacja celów sprzeda?owych poprzez profesjonalne doradztwo dla klientów z bran?y stolarsko-meblarskiej• Obs?uga sta?ych oraz pozyskiwanie nowych klientów – producenci mebli, tartaki, dekarze, zak?ady stolarskie• Promowanie produktów oferowanych przez Würth, w szczególno?ci: oku? meblowych, chemii technicznej, narz?dzi, elementów z??cznych• Rozwój sprzeda?y w...
Wolsztyn local jobs
yesterday
Numer referencyjny: DBC_R00003466_1631708372Wymagania:Czas na DB - do??cz do zespo?u DB Cargo Polska i realizuj z nami nasz? misj?, wizj? i warto?ci! To dzi?ki naszym pracownikom jeste?my wiod?cym dostawc? us?ug logistycznych w Europie centralnej.Spó?ka w grupie DB Cargo Polska S.A. - Infra Silesia S.A. oferuje prac? na ww. stanowisku w Rybniku lub w Wolsztynie (Wolsztyn: na czas trwania...
Wolsztyn jobs
yesterday
Numer referencyjny: PDKKasa i do?wiadczenie s? zawsze w cenie!Hej! Co b?dziesz robi? w najbli?szym czasie?A mo?e chcesz zarobi? i zdoby? do?wiadczenie w bran?y RTV/AGD/IT??wietnie si? sk?ada, bo w Media Expert w?a?nie szukamy pracowników na okreswrzesie? - listopad. Nie musisz mie? do?wiadczenia, wystarcz? ch?ci ipozytywne nastawienie!Twoje zadania:• pomoc w uk?adaniu towaru• prace porz?dkowe...
Wolsztyn job search engine
yesterday
Opis stanowiska:Zakres obowi?zków:• * Analiza dokumentacji przetargowej dotycz?cej budowy• Kierowanie robotami budowlanymi w swojej specjalizacji• Zarz?dzanie prac? podleg?ego zespo?u• Znajomo?? i stosowanie przepisów prawa budowlanego• Odpowiedzialno?? za terminowo?? i jako?? prowadzonych robót budowlanych• Prowadzenie dokumentacji budowy• Nadzór i koordynacja pracy podwykonawców•...
jobs in Wolsztyn
Adreams
Wolsztyn

yesterday
Umiej?tno?? post?powania z lud?mi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zap?ac? za t? umiej?tno?? wi?cej ni? za jak?kolwiek inn? pod s?o?cem (John D. Rockefeller)Twój Zakres Obowi?zków• sprzeda? produktów i us?ug zgodnie ze strategi? i standardami firmy• zapewnienie Klientom informacji na temat bie??cej oferty i promocji• dbanie o najwy?sz? jako?? obs?ugiNasze...
find jobs in Wolsztyn
yesterday
???? ????? ?????:• ????????? ??????? ?????: 1??????:• ?????????????: ??????? ????????(???????? ?????)• ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????????• ?????? ????????? ???? ?? ??????????????? ?????• ????? ??? ???????? ????????? ????????? ?????? ??? ????? ????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ????????? ???????????? ?? ??????? ??????:• ??????????????????????...
jobs in Wolsztyn
Przygotowywanie i kompletacja materia?ów do malowania, pakowanie i etykietowanie okien i plaet, montaz profili i uszczelek w ramie i skrzydle okien; wymagane do?wiadczenie w pracy na produkcji, umiej?tno?? korzystania z elektronarz?dzi; wynagrodzenie 21,50 z? /h brutto + premia uznaniowaWolsztyn ...
Wolsztyn job search engine
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.