Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsWolsztyn JobsBusinesses
elektryk wolsztyn, jobs.Today's listings? Set days old=0)
FallWork
Wolsztyn

2 months ago
Dla Naszego Klienta du?ego zak?adu produkcyjnego poszukujemy osoby na stanowisko:Elektromechanik w dziale utrzymania ruchuMiejsce pracy: Okolice Ko?cianaObowi?zki• Zapewnianie ci?g?o?ci pracy linii produkcyjnej poprzez dba?o??• kondycj? parku maszynowego• Usuwanie awarii oraz wykonywanie konserwacji i przegl?dówmaszyn oraz urz?dze? i instalacji• Pod??czanie i uruchamianie nowych maszyn oraz...
jobs in Wolsztyn
FPS
Wolsztyn

1 month ago
Polska firma z bran?y produkcji i dystrybucji tzw. Drewnianej architektury od zaraz zatrudni osob? na stanowisko:ELEKTRYKMiejsce pracy: PowodowoMasz do?wiadczenie na podobnym stanowisku?Posiadasz wykszta?cenie elektryczne?Jeste? gotowy do pracy na trzy zmiany?Zapraszamy do wspó?pracy !Zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy o prac?.Atrakcyjne wynagrodzenie od 4500 do 5500z? brutto/miesi?cznie...
find jobs in Wolsztyn
FPS
Wolsztyn

1 month ago
Foreign Personnel Service sp. z o.o. jest wiod?ca polsk? agencj? rekrutacyjn?, która specjalizuje si? w pozyskiwaniu pracowników z Polski oraz krajów wschodniej Europy oraz Azji. FPS rekrutuje masowo personel linii monta?owych oraz specjalistów ?redniego szczebla (m.in. operatorzy maszyn, wózków wid?owych, brygadzi?ci) do pracy w przedsi?biorstwach z bran?y produkcyjnej (m.in. AGD,...
jobs in Wolsztyn
1 month ago
Dla du?skiej firmy DanHatch z siedzib? w Starym Widzimiu (okolice Wolsztyna) poszukuj?:Elektryka / Pracownika Utrzymania RuchuWymagania:• wykszta?cenie min. ?rednie techniczne• uprawnienia SEP grupa G1, kat. E. lub gotowo?? do pozyskania tych uprawnie? (koszt DanHatch Poland S.A.)Zakres obowi?zków:• nadzór nad stanem sprawno?ci maszyn i urz?dze?• diagnozowanie oraz naprawa usterek z zakresu...
Wolsztyn best jobs
FallWork
Wolsztyn

1 month ago
Dla naszego Klienta, producenta z bran?y FMCG poszukujemy osoby na stanowisko:Kierownik ds. Technicznych /In?ynierLokalizacja: powiat wolszty?skiZakres obowi?zków• - Zarz?dzanie zespo?em technicznym (aktualnie 3 osoby)• - Odpowiedzialno?? za realizacje projektów inwestycyjnych poprawiaj?cych wydajno?? i prac? linii• - Przestrzeganie planowanych harmonogramów konserwacji poprzez efektywne...
Wolsztyn job search engine
1 month ago
Pracodawca zapewnia pakiet szkole?, ocena i analiza uk?adów sterowania elektrycznego oraz sterowników PLC maszyn i urz?dze?, opracowywanie i aktualizacja schematów elektrycznych dla maszyn i urz?dze?, monta?e peryferii aparatury elektrycznej, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznejWolsztyn ...
jobs opportunities Wolsztyn
1 month ago
Wykonywanie instalacji elektrycznych, zak?adanie alarmówWolsztyn ...
jobs Wolsztyn
FPS
Wolsztyn

1 month ago
Obecnie Poszukujemy Osób Na StanowiskoGreygoose Outsourcing na polskim runku dzia?a ju? od kilku lat. Wspomagamy swoich klientów biznesowych w doradztwie personalnym i prowadzeniu najbardziej wymagaj?cych rekrutacji.ELEKTRYKMiejsce pracy: PowodowoZadania bie??ce: obs?ug? i konserwacja urz?dze? elektrycznych; diagnozowanie i usuwanie awarii w zakresie elektryki; monta? nowych urz?dze?,...
jobs Wolsztyn
Obs?uga urz?dze? elektroenergetycznych znajduj?cych si? na terenie szpitala, bie??ce wykonywanie napraw i konserwacji, przeprowadzanie okresowych przegl?dów urz?dze? i instalacji elektrycznych oraz aparatury medycznej. Do?wiadczenie zawodowe-wymagane. Umiej?tno?ci praktyczne w obs?udze i naprawie maszyn elektrycznych, do?wiadczenie w pracy z urz?dzeniami: klimatyzacyjnymi i...
Wolsztyn jobs
Naprawy i serwisowanie instalacji, maszyn i urz?dze? w firmie, do?wiadczenie zawodowe od 3-5 latWolsztyn ...
Wolsztyn job search engine
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.