Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsStary JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Elektryk - Stary Widzim, Okolice Wolsztyna, Wielkopolskie

Stary Widzim
2021-09-15 01:15:07
Elektryk - Stary Widzim, okolice Wolsztyna, wielkopolskie
Dla du?skiej firmy DanHatch z siedzib? w Starym Widzimiu (okolice Wolsztyna) poszukuj?:

Elektryka / Pracownika Utrzymania Ruchu

Wymagania:

• wykszta?cenie min. ?rednie techniczne

• uprawnienia SEP grupa G1, kat. E. lub gotowo?? do pozyskania tych uprawnie? (koszt DanHatch Poland S.A.)

Zakres obowi?zków:

• nadzór nad stanem sprawno?ci maszyn i urz?dze?

• diagnozowanie oraz naprawa usterek z zakresu elektryki, automatyki

• wykonywanie prac konserwacyjnych, przegl?dów i napraw maszyn i urz?dze?

• wykonywanie testów sprawno?ci elementów elektrycznych, mechanicznych

• weryfikacja dokonanych napraw z dokumentacj? techniczn?

• dba?o?? o zgodno?? stanu urz?dze? z obowi?zuj?cymi normami

• dopuszczanie urz?dze? do eksploatacji

Firma oferuje:

• zatrudnienie na umow? o prac? w pe?nym wymiarze

• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + premia do 20% + dodatek za dy?ury + pakiet dodatkowych ?wiadcze?

Zapraszam do rejestracji CV pod linkiem:

Odpowiem na pytania pod numerem 600 021 406... lub e-mail
Stary Widzim Poland
Elektryk - Stary Widzim, okolice Wolsztyna, wielkopolskie DanHatch Poland S.A. Stary Widzim
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Microtunele de calitate! Bucuresti MA RO
Microtunele de calitate!
Bucuresti MA RO
Servicii de design! Bucuresti MO RO
Servicii de design!
Bucuresti MO RO

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (179 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (178 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.