Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsRyki JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Agent - Mobilny Sprzedawca Ryki

Agent - Mobilny Sprzedawca Ryki
Agent - Mobilny Sprzedawca
Miejsce pracy: RykiTwój zakres obowi?zków
• Prowadzenie sprzeda?y i obs?uga Klienta
• Sk?adanie zamówie? i dbanie o ekspozycj? asortymentu
• Utrzymanie wysokich standardów sklepu
Nasze wymagania
• Prawo jazdy kategorii B
• Gotowo?? do za?o?enia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej
• Kaucja zwrotna (tylko 3 500z?) w celu zabezpieczenia pojazdu i sprz?tu
• Zaanga?owanie i pozytywne nastawienie, szczególnie w relacjach z Klientami
To oferujemy
• Gwarantowane wynagrodzenie nie mniejsze ni? 4 tys. z?otych netto
• Dodatkowo atrakcyjny system prowizyjny
• Umow? na czas nieokre?lony
• Kompletny system kasowy laptop, skaner, drukarka oraz telefon s?u?bowy
• Specjalistyczny, wysokiej jako?ci pojazd-sklep z ca?kowitym zatowarowaniem
• Wysokie dofinansowanie paliwa oraz strat towarowych
• Ubezpieczenie OC/AC
• Samochód zast?pczy w razie awarii
• Wsparcie du?ej firmy o stabilnej pozycji rynkowej - przejrzyste warunki wspó?pracy i terminowe wyp?aty
Benefity
• prywatna opieka... medyczna
• elastyczny czas pracy
• spotkania integracyjne
• s?u?bowy telefon do u?ytku prywatnego
• komputer do u?ytku prywatnego
• rycza?t na paliwo
• paczki ?wi?teczne
• program rekomendacji pracowników
• inicjatywy dobroczynne
• pikniki rodzinne
• dodatkowy urlop
• konkursy z nagrodami
• ubezpieczenie OC/AC

ABC NA KO?ACH SPÓ?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

abc na ko?ach to jedyna w Polsce sie? wygodnych, ogólnospo?ywczych sklepów mobilnych, które regularnie odwiedzaj? Klientów w najmniejszych miejscowo?ciach, gdzie przewa?nie brakuje sklepów stacjonarnych.
Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po klikni?ciu w przycisk "Aplikuj Teraz
Ryki Poland
Agent - Mobilny Sprzedawca Ryki ABC NA KO?ACH SPÓ?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Ryki
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.