Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsPulawy JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Pracownik Fizyczny- Bez Do?wiadczenia! Pulawy

2021-05-29 18:30:29
Pracownik fizyczny- bez do?wiadczenia! Pulawy
Czym b?dziesz si? zajmowa??
• Wycink? drzew,
• Utrzymaniem zieleni w nale?ytym porz?dku,
• Obs?ug? kosiarek, podkaszarek,
• Wykonywaniem prac porz?dkowych na terenie zak?adu.

Czego oczekujemy?
• Dyspozycyjno?ci do podj?cia pracy w pe?nym wymiarze godzin,
• Wysokiej motywacji i samodyscypliny,
• Mo?liwo?ci podj?cia pracy na d?u?szy okres czasu.

Co z nami zyskasz?
• Prac? na jedn? zmian? od poniedzia?ku do pi?tku,
• Umow? o prac? tymczasow?, z mo?liwo?ci? sta?ej wspó?pracy,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Mo?liwo?? pracy dla presti?owego Pracodawcy na rynku lubelskim.

Oferta dotyczy pracy tymczasowej.

Masz pytania? Zadzwo?! Lub odwied? nasze biuro na ul. Peowiaków 10/1 Lublin nr tel 723 193 137

Numer referencyjny: PF/05/2021/LUB
Pulawy Poland
Pracownik fizyczny- bez do?wiadczenia! Pulawy Adecco Poland Sp. z o.o. Pulawy
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Lucreaza cu specialisti! Bucuresti IA RO
Lucreaza cu specialisti!
Bucuresti IA RO
O nunta de vis! Bucuresti NT RO
O nunta de vis!
Bucuresti NT RO
Tevi apartments - rent a flat in Varna 9000, Varna, Bulgaria YT BG
Tevi apartments - rent a flat in Varna
9000, Varna, Bulgaria YT BG

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.