Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMielec JobsBusinesses
adecco poland sp z o o, jobs.Today's listings? Set days old=0)
1 month ago
Monta? trybun, kratownic, zadasze?, estradWiercenie, skr?canie ?rub, gradowanieUmowa o prac? tymczasow?Mielec ...
find jobs in Mielec
1 month ago
Co oferujemy?• ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE! 25 PLN brutto za godzin? (w przypadku osoby ze statusem studenta do 26 roku ?ycia stawka brutto=stawka netto)• Premi? do 500 z? brutto• KARTA MULTISPORT• Zatrudnienie w oparciu o umow? zlecenie• Elastyczne godziny, ?eby? móg?/mog?a znale?? czas na swoje inne obowi?zki - obecnie mamy zapotrzebowanie na 80 godzin miesi?cznie• Nauk? najwy?szych...
jobs opportunities Mielec
1 month ago
Operator maszyn CNCPosiadasz do?wiadczenie w pracy jako Operator CNC lub dopiero rozwijasz si? w tym obszarze?Dobrze si? sk?ada!Skontaktuj si? z nami, a dopasujemy ofert? pracy dopasowan? do Twoich umiej?tno?ci i oczekiwa? finansowych!Wy?lij SMS o tre?ci "CNC" lub prze?lij nam swoje CV za pomoc? przycisku APLIKUJ!numer telefonu: 723 190 740Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie aplikacji...
Mielec jobs
1 month ago
Przyjmowanie i wydawanie surowców,wydawanie i przyjmowanie cz??ci z produkcji,weryfikacja dostaw za zgodno?? z zamówieniem i dostarczan? dokumentacj? jako?ciow?,pakowanie i przygotowanie wysy?ek cz??ci do Klientów.Mielec ...
jobs Mielec
1 month ago
Praca polega na wyrabianiu ciast, zdobieniu ko?cowych produktów cukierniczych oraz dbaniu o jako?? wyrobów, a tak?e na pilnowaniu porz?dku i czysto?ci u?ywanych maszyn.Umowa o prac? tymczasow?Mielec ...
jobs opportunities Mielec
1 month ago
Praca polega na przygotowaniu materia?ów do malowania, malowanie oraz na dbanie o wysok? jako?? produktówUmowa o prac? tymczasow?Mielec ...
find jobs in Mielec
1 month ago
Praca polega na przygotowaniu materia?ów do lakierowania, lakierowaniu oraz na dbaniu o wysok? jako?? produktów i sprawno?? urz?dze? lakierniczych.Umowa o prac? tymczasow?Mielec ...
jobs opportunities Mielec
1 month ago
Sortowanie plastikowych detali wypadaj?cych z maszyny. Ogólna wizualna kontrola jako?ciI zmiana 7-15II zmiana 15-23III zmiana 23-7Zatrudnienie na podstawie umowy o prac? tymczasow?Mielec ...
Mielec jobs
1 month ago
Paca polega na sortowaniu plastikowych detali wypadaj?cych z maszyny. Ogólna wizualna kontrola jako?ci wytworzonych elementów.Zatrudnienie na podstawie umowy o prac? tymczasow?.I zmiana 7-15II zmiana 15-23III zmiana 23-7Mielec ...
jobs opportunities Mielec
1 month ago
Praca polega na obs?udze sprzetu u?ywanego przy spawaniu oraz na wspó?pracy z dzia?em utrzymania ruchu przy aktualnych naprawach. Praca w Mielcu w systemie dwuzmianowym w godzinach 6,30- 14,30 14,30-22,30.Mielec ...
jobs Mielec
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.