Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsMielec JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

KONSTRUKTOR Mielec

2021-09-15 00:00:16
KONSTRUKTOR Mielec
Sporz?dzanie rysunku technicznego nowych produktów.Koordynowanie prac zwi?zanych z konstrukcj? narz?dzi produkcyjnych.Umiej?tno?? doboru materia?ów produkcyjnych:Nadzór nad procesami technologicznymi produktów.Nadzór nad wykonywaniem lub zakupami cz??ci.Wsparcie dzia?u jako?ci w zakresie analizy wyst?puj?cych problemów.Tworzenie oraz aktualizowanie dokumentacji technicznej.
Mielec Poland
KONSTRUKTOR Mielec MPT Poland Spó?ka z o.o. Mielec
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Servicii de logo design! Bucuresti ON RO
Servicii de logo design!
Bucuresti ON RO
Verificari PRAM! Bucuresti VT RO
Verificari PRAM!
Bucuresti VT RO

Cel mai frumos tavan! Afumati YT RO
Cel mai frumos tavan!
Afumati YT RO
Tavane spectaculoase! Bucuresti VI RO
Tavane spectaculoase!
Bucuresti VI RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.