Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Przedstawiciel Handlowy TT Koszalin

Koszalin
2021-05-29 19:48:13
Przedstawiciel handlowy TT Koszalin
Auto req ID: 237081BR

Job Description

Twój zakres obowi?zków
• Sprzeda? oferty handlowej PepsiCo do obecnych klientów; Pepsi, Mirinda, 7up , Lipton, Rockstar, Star Chips, Mr. Snaki, Chipita,
• Realizacja wyznaczonych planów sprzeda?owych i dystrybucyjnych
• Poszukiwanie i nawi?zywanie wspó?pracy z nowymi klientami z kana?u tradycyjnego
• Dbanie o wysok? jako?? standardów ekspozycyjnych
• Budowanie d?ugoterminowych relacji z kluczowymi klientami
• Budowanie d?ugofalowej wspó?pracy poprzez wdra?anie promocji i akcji marketingowych
• Dbanie o odpowiedni? ekspozycj? produktów Firmy

Qualifications

/Requirements

Nasze wymagania
• Min. 2 letnie do?wiadczenie we wspó?pracy z klientem detalicznym.
• Znajomo?? sprzeda?y kategorii produktów napojowych lub przek?sek.
• Nastawienie na rezultat.
• Doskona?e umiej?tno?ci negocjacyjne.
• Wykszta?cenie min. ?rednie.
• Dobra znajomo?? komputera w ramach pakietu MS Office.
• Odpowiedzialno?? i rzetelno??.
• Skuteczna komunikacja.
• Doskona?a... organizacja pracy.

Job Type

Sta?a
Koszalin Poland
Przedstawiciel handlowy TT Koszalin PepsiCo Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Oferte la meniuri de nunta! Bucuresti OK RO
Oferte la meniuri de nunta!
Bucuresti OK RO
Gustari rafinate! Bucuresti RO
Gustari rafinate!
Bucuresti RO
280 ROL

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.