Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Monter Instalacji Fotowoltaicznych Koszalin

2021-05-29 19:48:13
Monter Instalacji Fotowoltaicznych Koszalin
G?ówne Obowi?zki Na Tym Stanowisku
• kompleksowy monta? instalacji fotowoltaicznych na wysoko?ciach lub na ziemi okablowanie instalacji
• przygotowanie i zabezpieczenie miejsca monta?u przed zagro?eniami i wypadkami
• przeszkolenie u?ytkowników w zakresie obs?ugi zamontowanych urz?dze?
• praca w 3-osobowych zespo?ach

Wymagania Stawiane Kandydatom
• prawo jazdy kat. B
• sumienno??, dyspozycyjno?? i zaanga?owanie
• mo?liwo?? pracy w delegacjach
• mile widziane do?wiadczenie w bran?y OZE

Oferujemy
• ciekaw? prac? w wiod?cej firmie w bran?y OZE
• wynagrodzenie sk?adaj?ce si? z podstawy+ premii
• dofinansowanie do karty multisport i prywatnej opieki medycznej
• samochód s?u?bowy z kart? paliwow?
• praca od zaraz!

Firma Sunday Polska dzia?a na rynku od 2015 roku. Zajmujemy si? kompleksowym wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Wraz z rozwojem firmy poszukujemy Monterów instalacji fotowltaicznych. Jeste?my otwarci równie? na zatrudnienie... pracowników ze Wschodu z komunikatywnym poziomem j?zyka polskiego
Koszalin Poland
Monter Instalacji Fotowoltaicznych Koszalin Sunday Polska Sp. z o.o. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Izolatii de top! Bucuresti NV RO
Izolatii de top!
Bucuresti NV RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.