Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

W?A?CICIEL SZKO?Y J?ZYKA ANGIELSKIEGO Koszalin

Koszalin
2021-05-29 19:46:01
W?A?CICIEL SZKO?Y J?ZYKA ANGIELSKIEGO Koszalin
Jeste? anglist?, który szuka dla siebie nowej drogi? My?lisz o zrealizowaniu marzenia o w?asnej szkole? Mamy dla Ciebie sprawdzony patent na start!

Skorzystaj z naszego do?wiadczenia i sprawdzonego scenariusza. Pomo?emy Ci zbudowa? dobry biznes, bez zb?dnego ryzyka i niepewno?ci. Zajmiemy si? tym kompleksowo – od wsparcia metodycznego po marketing i administracj?.

DLACZEGO POWINIENE? WYBRA? W?A?NIE NAS?

Early Stage to lider na rynku zaj?? pozalekcyjnych. Specjalizujemy si? w nauczaniu j?zyka angielskiego dzieci i m?odzie?y. Od 27 lat rozwijamy mark? na terenie ca?ej Polski, wspó?pracuje z nami 116 franczyzobiorców.

Co oferujemy?
• mo?liwo?? dzia?ania ze znan? mark?;
• sprawdzony model wspó?pracy, który pozwala na wzajemny rozwój;
• bogaty know-how (metodyczny, marketingowy, HR’owy oraz administracyjny);
• brak op?aty wst?pnej i korzystne warunki finansowe;
• obszerny pakiet szkole? i ca?oroczn? opiek? metodyczn? naszych ekspertów;
• autorskie materia?y, które b?d? wsparciem w... realizowaniu naszej metody nauczania;
• udzia? w ciekawych projektach mi?dzynarodowych.
• aplikacj? z muzyk? kursow?, e-dziennik, umowy online, e-sekretariat, system windykacji i system do tworzenia planów zaj??.

Kogo szukamy?
• zaanga?owanych lektorów j?zyka angielskiego, do?wiadczonych w pracy z dzie?mi, szukaj?cych odpowiedniego dla siebie miejsca w biznesie;
• w?a?cicieli szkó? j?zykowych, którzy poszukuj? sprawdzonego programu do nauki angielskiego dla dzieci i m?odzie?y;
• szkó? lub placówek o?wiatowych, które chc? specjalizowa? si? w nauczaniu w oparciu o sprawdzony i ambitny program, stworzony na podstawie autorskich materia?ów.

Je?eli czujesz, ?e mo?emy pomóc Ci w spe?nieniu marzenia o w?asnej szkole - nie czekaj i aplikuj jeszcze dzi?! Gwarantujemy intensywn? i owocn? wspó?prac?
Koszalin Poland
W?A?CICIEL SZKO?Y J?ZYKA ANGIELSKIEGO Koszalin Early Stage Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Branding de top! Bucuresti AB RO
Branding de top!
Bucuresti AB RO

Gustul ca la bunica acasa! Stefanesti MS RO
Gustul ca la bunica acasa!
Stefanesti MS RO
Gustari rafinate! Bucuresti RO
Gustari rafinate!
Bucuresti RO
280 ROL
Concediu la munte! Bucuresti NT RO
Concediu la munte!
Bucuresti NT RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.